Akreditace a praktikování TCM v ČR

Studenti se nás ptají na akreditaci našich studijních oborů a praktikování tradiční čínské medicíny v praxi. Upozorňujeme všechny zájemce o studium a studenty, že současná legislativa České republiky neumožňuje oficiálně, a tedy přes Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, akreditovat studium tradiční čínské medicíny! Žádná ze škol TCM, působících v České republice, tuto akreditaci nemá. To je důvod, proč si školy vydávají vlastní certifikáty, jimiž se studenti mohou ve své praxi prokazovat. Víc není možné z pohledu české legislativy v tuto chvíli nabídnout.

Z materiálů Komory TCM

„Předně je třeba upozornit, že úroveň služeb se pohybuje v rovině poradenství v oblasti životního stylu. Naše legislativa se dodnes nevypořádala s existencí funkčních medicínských systémů, které jsou postaveny na jiné teoretické bázi, nežli konvenční (západní) medicína. Z toho důvodu můžeme garantovat sice znalosti našich členů, nicméně nemůžeme doporučovat TCM namísto konvenčních postupů.

I za této neutěšené situace Komora usiluje o sdružení těch praktiků, kteří mají dostatečnou kvalifikaci a rozumí dostatečně oboru TCM. Za tím účelem požadujeme zkouškou ukončený akreditovaný studijní obor v TCM a dostatečnou praxi pod supervizí zkušených praktiků. (akreditovaný studijní obor = vizte níže, nejde o akreditaci MŠMT – pozn. TCMA)

Součástí řádného vyšetření TCM je podrobný rozhovor, vyšetření pulzu a jazyka.

Součástí terapeutického postupu je i vysvětlení nálezu klientovi podle hledisek TCM, doporučení stravovací a pohybová. Praktik by dále měl informovat klienta o návrhu a postupu léčby a její předpokládané délce a ceně. Přístupy TČM obvykle nevyžadují vysazovat léky předepsané ošetřujícím lékařem, proto bez vědomí praktika a ošetřujícího lékaře zavedenou léčbu nevysazujte. Pokud si praktik není jist ve svých závěrech nebo doporučeních, je povinen své stanovisko konzultovat s dalším praktikem Komory (supervizorem).

Za optimální považujeme za stávajících právních podmínek situaci, kdy Praktik TCM má profesní kontakt se zdravotnickým zařízením klienta.“

Zdroj citace zde.

Upozorňujeme studenty, že členství v Komoře TCM je placené – pozn. TCMA. Podrobnosti zde.

Akreditace pod Komorou TCM

Nemožnost akreditovat obory TCM v rámci českého MŠMT vedla ke vzniku Komory TCM se sídlem v Praze, která vydává neoficiální akreditace pro školy TCM v ČR. TCM Academy je s Komorou TCM v jednání a na akreditaci našich oborů pod tímto zájmovým sdružením se intenzivně pracuje.

Akreditace masáží

Jediná možnost, jak něco z „ranku“ TCM oficiálně akreditovat v rámci MŠMT, spočívá v akreditaci programu masáží, kde ale v názvu programu nesmí zaznít slovo tuina. Náš obor Terapeut TCM – Tuina, jejž chceme otevřít v následujících letech, akreditaci na obor masáží mít bude. Nikoli však na tuinu, to – jak je uvedeno výše – není v české legislativě možné.

Jak tedy máte vykazovat svou (budoucí) praxi?

Při pohledu na narůstající počet ordinací TCM v ČR je jasné, že nějaká cesta k provozování praxe TCM musí existovat – a existuje. Spadá v tuto chvíli pod označení volná živnost (tím, že není studium akreditovatelné, se stát zbavil možnosti účinně kontrolovat kvalitu a úroveň těchto ordinací, proto očekáváme, že v nadcházejících letech k možnosti akreditace dojde). V jejím rámci lze pak praktikování TCM provozovat pod příslušným číslem živnostenského oprávnění. Vaše ordinace TCM bude vedena, jak je zřejmé z materiálů Komory TCM, jako poradenství zdravého životního stylu.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail