Proč studovat u nás

studium-ilustrackaProč studovat tradiční čínskou medicínu na naší TCM Academy, říkáte si? Aktuálně se můžete hlásit do prvního ročníku dvouletého studia oboru Diagnostik TCM, které začíná v pátek 12. října 2018 úvodní víkendovkou s Petrem Novákem. Souběžně s prvním ročníkem Diagnostiky TCM pojedou i terapeutické obory.

Důvodů, proč studovat u nás, je mnoho.

Pojďme se podívat na ty nejdůležitější:

Máme vynikající lektory

Naši lektoři prošli přísným výběrem – oslovili jsme jen ty terapeuty TCM a další profesionály v oblasti (i moderního) lékařství, u kterých jsme si byli jisti, že nebudou studentům předkládat vlastní polopravdy, názory, schopnosti a dovednosti, ale že při své výuce budou respektovat tradici tohoto východního léčebného systému. Všichni mají patřičné vzdělání – naši lektoři TCM jsou absolventy věhlasné a výborné školy TCM Institut v Praze, ostatní mají vystudovány patřičné zdravotnické obory akreditované českým Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (Učitelství zdravotnických předmětů pro střední a vysoké školy, Lékařská fakulta UP, zahraniční Státní Univerzita tělovýchovy a sportu atd.).
Navíc naši lektoři nezpochybňují obrovský přínos moderní medicíny pro zdraví současného člověka, s respektem k ní a odkazy na ni však nabízejí holistický přístup ke zdraví pacientů.

Studium na naší škole vás finančně nezruinuje

43-Chinese_coinJe velmi důležité, aby u školy takzvané druhé volby (u lidí, kteří už většinou mají své rodiny, kariéry a nebývají již školou povinní, a tudíž studují, protože studovat chtějí) bylo splněno několik aspektů studia: jedním z nich je, aby školné studenty nezruinovalo. Naše škola nabízí dvouleté studium za 37000 Kč (= 1945 Kč /víkend) za oba roky, zvlášť se platí pouze letní škola. Tuto částku si můžete rozdělit do čtyř splátek (5000 Kč = zápisné; 12000 Kč do října roku, kdy začínáte studovat; 12000 Kč do dubna prvního školního roku a 11000 Kč do prvního října druhého školního roku; nárůst školného při splátkách je tak vyšší pouze o 3000 Kč oproti částce při platbě ve dvou standardních splátkách /zápisné 5000 Kč + doplatek školného do října příslušného roku ve výši 32000 Kč/). Bližší informace k platbám za studium včetně čísla účtu najdete zde, a to včetně storno podmínek.

Je třeba počítat s částkou za závěrečné zkoušky. Její výše bude činit kolem 1500 Kč.

Nechcete od nás skripta? Studujte bez nich a ušetřete!

IMG_7058[1]Pokud budete chtít dostávat k výuce i naše přibližně 30stránková skripta na jeden víkend, dejte nám vědět. Jednorázový poplatek za skripta na celou dobu studia činí 2000 Kč. Můžete si ale také vše zapisovat a bez skript se obejít, záleží jen na Vás.

Na jednotlivé víkendy (kterých je během studia 19 – nově se zářijovou víkendovkou v úvodu 2. ročníku) tedy připadá kurzovné 1945 Kč (!), což je hluboko pod běžnou cenou za víkendové kurzy jakékoli náplně a často i úrovně.

Náklady na povinnou letní školu

studium-ilustracka4Protože se snažíme, aby náklady na vaše studium byly průhledné a abyste o nich měli přehled hned na začátku studia (nebo ještě lépe už před zahájením studia), měli byste vědět, že ve školném není započítána částka za povinnou letní školu TCMA. V rámci republiky si držíme nejnižší částku za 6,5denní intenzivní praktické školení. V roce 2017 činilo školné za letní školu 8800 Kč/osobu (v ceně je ubytování se sociálkou na pokojích, pronájem sálu, plná vegetariánská penze, lektorské honoráře a spotřebovaný materiál a handouty). V letech 2016 a 2017 proběhla letní škola na horském hotelu Antarik. Podle počtu studentů v běhu 2018-19 a dále bude probíhat LŠ buď distančně opět na nějakém hotelu, nebo přímo v naší škole.

Jak tedy budete platit?

 • 5000 Kč je zápisné, které byste měli uhradit do 14 dnů od odeslání přihlášky ke studiu (napište si o své studijní číslo, které bude tvořit váš variabilní symbol po celou dobu studia)
 • zbytek částky (včetně částky na skripta, máte-li je objednána) je třeba uhradit do začátku studia (pokud máte dohodnuté splátky, tak dle dohody první splátku do začátku studia a druhou do března dalšího roku)

Navazující studijní programy

Xi'an_traditionnal_medecine_market_(18)Tradiční čínská medicína je obor, který se studuje celý život, a my to víme… protože se ale v případě škol TCM jedná vesměs o školy druhé šance (viz výše), je podle našeho mínění naprosto nezbytné studium usnadnit co nejvíce tak, aby studenti po jeho absolvování neodešli ruinovaní finančně, psychicky a mentálně. Tomuto požadavku jsme tedy přizpůsobili model studia, kdy máte možnost si dva roky v klidu vystudovat základní nezbytnou disciplínu studia TCM – diagnostiku – a po ní pokračovat v některé z terapeutických disciplín TCM podle vlastního výběru, například Fytoterapii, Tuinu, Aurikuloterapii nebo Dietetiku. Výhledově plánujeme i obor Akupunktura pod vedením zkušených lékařů. Na rozdíl od ostatních škol TCM v Česku tedy u nás jdete v TCM tedy pěkně krůček po krůčku: to se odráží nejen v hloubce, ale také v komfortu studia – student se vždy věnuje jen jednomu oboru TCM a nemusí podstupovat souběžnou výuku několika náročných disciplín. Může se také rozhodnout, že si jako terapeutickou disciplínu zvolí třeba „jen“ fytoterapii a žádné jiné se věnovat nebude. To u ostatních škol v ČR možné není.

Harmonogram navazujících studijních programů:
Dietetika:
aurikuloterapie:
TUINA (čínská masáž):
 • anicent-tuinastudium bude zahájeno ve školním roce 2018/19 
 • studium je rozděleno do 13 víkendů (podmínkou ke studiu je ukončený 2letý obor Diagnostik TCM nebo jiný příbuzný obor škol TCM v ČR či zahraničí)
 • povinná jedna letní škola zaměřená na praxi tuiny
 • 2 víkendy moderní medicínyanatomie
 • možnost pokračovat u spřátelené masérské školy pro získání rekvalifikace Masérství
 • garant studia: Lenka Nováková
fytoterapie:
 • studium bude zahájeno ve školním roce 2019/20
 • studium bude maximálně 18měsíční (včas uvedeme přesný rozsah)
 • povinná letní škola
 • pro úspěšné absolventy dílčích zkoušek a závěrečné zkoušky certifikát Fytoterapeut
 • garant studia: Petr Novák
AKUPUNKTURA:
 • studium bude 18měsíční
 • předpokládaný termín zahájení studia: říjen 2019
 • garant studia: MUDr. Yvetta Stavařová
Akreditace studijního programu a praktikování TCM jako živnosti

Informace k této záležitosti najdete zde.

Malé studijní skupinky

tcm-academy-1.rocnik_1 (14)Důležité pro nás je, aby každý student měl možnost individuálního přístupu ze strany lektora. Tudíž nechceme tvořit skupiny o desítkách (až stovkách) studentů, kde je zajištěna anonymita, což při studiu disciplíny, jakou je TCM, rozhodně není ku prospěchu věci. Naše studijní skupinky jsou ve srovnání s ostatními školami TCM v ČR početně malé.

Domácké prostředí školy

cropped-tcm-academy-logo-e1446131721701.jpgNaše škola sídlí v samém centru Ostravy, v jeho klidném „zákoutí“ na ulici Šubertova (vedle Hollarovy, kde je například ČSOB, a kousek od rušné Stodolní), v rekonstruovaných prostorách starého cihlového domu hned vedle Shanti Yoga Studia, jež tvoří druhý pilíř našeho východního vzdělávacího systému pod hlavičkou Shanti Academy. Výuka probíhá v místnosti TCM Academy, kde jsou k dispozici židle s integrovanými stolky. K dispozici je veškeré elektronické zázemí, promítačka, tabule atd. Výhodou je vedlejší sál jógového studia, kam se studenti chodí se svými lektory (často aktivními čchi-kungisty) protáhnout a naučit něco nového z čchi-kungu.

Qi Gong (čchi-kung) pro studenty

O studijních víkendech, kdy v sálku jógového studia neprobíhá zvláštní program, mají studenti TCM Academy možnost si vždy v sobotu a v neděli od 8.00 do 8.45 hod., a tedy před zahájením výuky, zacvičit jógu s naší lektorkou Wendy, a to za zvýhodněnou cenu 70 Kč/lekce. Na lekce je nutné se lektorce hlásit na začátku školního roku.

Kompletní vybavení výukových prostor

V integrované kuchyňce si u nás můžete za levný peníz koupit čaje (černé, bylinné i čínské), kávu, k dispozici je veškeré kuchyňské vybavení (bez mikrovlnné trouby, tu u nás nechceme). Využít můžete sprchu.

Podrobné studijní materiály

Na každý víkend studenti dostávají obsáhlá skripta tisknutá na liché strany tak, aby sudé sloužily jako papíry na poznámky (ekologický aspekt a dopad našeho konání v Shanti Academy je pro nás jednou z priorit). Autory skript jsou výhradně naši lektoři. Skripta jsou tudíž původní autorský materiál vzniklý pouze pro potřeby TCM Academy. Skripta tvoří studijní materiál, na jehož základě vznikají kontrolní testy.

Skripta jsou od školního roku 2016/2017 zpoplatněna jednorázovým příspěvkem 2 000 Kč na celé studium. Skripta si však nemusíte kupovat, můžete si látku zapisovat.

Můžete studovat jen pro svou radost, ne pro certifikát

3Naše studium není určeno jen těm, kdo chtějí změnit profesi – je také pro všechny, kdo se chtějí stát nepraktikujícími profesionály, a tudíž kdo chtějí pomáhat především sobě nebo (a) svým blízkým. Tito studenti nemají povinnost chodit ke zkouškám a na závěr studia obdrží osvědčení o účasti na víkendech. Ti, kdo budou chtít certifikát z oboru Diagnostik TCM, mají povinnost absolvovat zkoušky, uspět u závěrečné zkoušky, napsat jednu práci na zvolené téma a účastnit se jedné letní týdenní školy.

Školu nevyjdete „jen“ se znalostmi diagnostiky

umet-pomoci-druhym-i-sobeV rámci dvouletého studia Diagnostik TCM vás čeká specializovaný víkend, na kterém se naučíte používat a správně vybírat wany (je to předstupeň a „ochutnávka“ oboru Fytoterapie), a tedy čínské bylinné tablety, jež jsou v ČR volně k dostání ve kvalitních lékárnách, a tudíž budete schopni nejen správně diagnostikovat zdravotní problém svůj i jiných, ale také jej základním způsobem bylinně podchytit a zvládnout.

Návazné a doplňkové programy

V rámci TCMA budujeme postupně návazné a doplňkové programy pro všechny, koho zajímá čínská filozofie, tradice, medicína i léčebná cvičení.

Výuka čínštiny

P9160005Od poloviny září 2016 vám nabízíme pravidelnou výuku čínštiny (i mimo studium TCM!) pro veřejnost pod vedením vystudované sinoložky Hanky Vitochové. Podrobnosti najdete zde. Domluvit se s lektorkou (nebo zjistit další informace) můžete na jejím e-mailu hana.vitochova@seznam.cz.

Cvičení čchi-kungu

Pod vedením Wendy Přistoupilové máte možnost cvičit čchi-kung vždy během studijních víkendů své skupiny a ostatních skupin aktuálních běhů (bližší informace o termínech výuky v nabídce menu Studentský portál – příslušný studijní běh – příslušný ročník). V týdnu můžete cvičit čchi-kung buď pod vedením MVDr. Petra Stani, nebo opět Wendy. Rozvrh týdenních lekcí v Shanti Yoga Studiu najdete zde.

Monotematické víkendové přednášky a workshopy

studium-ilustracka5Neustále navazujeme kontakty s nejlepšími českými (a v Česku žijícími) odborníky na tradiční čínskou medicínu, které zveme jako přednášející do naší školy. Jako studenti máte výraznou slevu 20-50 % (dle dohody s přednášejícím) na každou z těchto extra přednášek, které se týkají TCM. Tyto přednášky probíhají většinou v neděli od 13.00, není-li uvedeno jinak, a jejich přehled najdete v Kalendáři akcí. Sledujte Kalendář akcí na webu!

Bližší informace získáte u Lenky Chlebounové, koordinátorky studia, na e-mailu lenka.chlebounova@gmail.com.

Online přihláška zde!


V perexu článku byl použit krásný obrázek ze stránky http://www.tcmpage.com/, clipart pak ze stránky http://es.echalksd.com/, ilustrace čínské fytoterapie byla převzata z Wikipedie a obrázek s hmoždířem ze stránek Milana Schirla.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail