14.–16. 2. 2020: Fytoterapie – Planetární členění bylin, signatury, jedovaté rostliny, éterické oleje

O víkendu v půlce února jsme se se studenty sešli na druhou víkendovku jejich 13měsíčního studia bylinářství – fytoterapie. Témat bylo více, ale všechna měla jeden cíl – najít i v západní fytoterapii, která vlastně nemá žádný systematizující model, systém a metodu, které pomohou jednat určit rostliny z pohledu jejich účinku a jednak je systematizovat do stejných “léčebných tříd”.

Proto byla témata vybrána tak, aby na sebe navazovala:

  • ačkoli to nemusí vypadat podle jejich názvu, že na sebe navazují 😉
  • Prarostlina podle Goetha, Steinera a Storla
  • Makroskopická otevřenost a uzavřenost
  • Signatury rostlin
  • Planetární příslušnost rostlin
  • Astralita
  • Astralita u jedovatých rostlin
  • Jedovaté rostliny
  • Úvod do éterických olejů

Komenský by z nás měl radost :-). Střídala se teorie, která byla místy dost náročná, s praxí. Studenti byli naprosto neuvěřitelní, donesli hromadu skutečně živých rostlin, přestože jako pověstnou Marušku jsme je vyslali, aby v únoru donesli cokoli  z přírody. A donesli! A tak jsme to pozorovali, ochutnávali, očichávali, mnuli a taky strkali pod mikroskop. Níže najdete pár fotek.