Tělo je obraz ducha

Alternativní léčebné systémy pomocí jemných metod: 🍀bylin,🍀masáží,🍀práce s meridiány,🍀aku či marma body, 🍀cvičení a dalších postupů. Harmonizují fyzické tělo i jeho nadstavby tak, aby aktivizovaly vlastní obranné síly k nápravě těla. Lektorka Romana Farna s mnohaletými zkušenostmi, bohatým vzdělá(vá)ním a dlouhou terapeutickou praxí učí na naší škole alternativních medicín v oborech FytoterapieDiagnostikaDietetika a Akupresura.