Akreditace a praktikování TCM v ČR

Studenti se nás ptají na akreditaci našich studijních oborů a praktikování tradiční čínské medicíny v praxi. Upozorňujeme všechny zájemce o studium a studenty, že současná legislativa České republiky neumožňuje oficiálně, a tedy přes Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, akreditovat studium tradiční čínské medicíny! Žádná ze škol TCM, působících v České republice, tuto akreditaci nemá. To je důvod, proč si školy vydávají vlastní certifikáty, jimiž se studenti mohou ve své praxi prokazovat. Víc není možné z pohledu české legislativy v tuto chvíli nabídnout.

Nově připravovaná legislativa

Nicméně jak víte z médií, připravuje se legislativní úprava studia TCM a jejího praktikování v ČR. Zatím není nic jasné – snad jen pár návrhů:

  • nutnost mít vystudovanou akreditovanou školu TCM v ČR
  • nutnost mít vystudován minimálně jeden zdravotnický obor (Všeobecná sestra, lékařskou fakultu)

Pro ty, kdo mají jiné (i VŠ) vzdělání, tedy bude cesta k možnosti praktikovat jako terapeut tradiční čínskou medicínu, velmi trnitá (přibližně 6-8 let studia). Samozřejmě akupunkturu budete moci provádět, až vystudujete západní medicínu, složíte dvě atestace a projdete příslušným nástavbovým akupunkturním studiem pro lékaře. U akupunktury zůstává situace stejná jako dosud, kdy ji rovněž bez titulu lékaře a příslušných dalších nástavbových vzdělání nelze oficiálně praktikovat.

Akreditace masáží

Jediná možnost, jak něco z “ranku” TCM oficiálně akreditovat v rámci MŠMT, spočívá v akreditaci programu masáží, kde ale v názvu programu nesmí zaznít slovo tuina. Náš obor Terapeut TCM – Tuina, jejž chceme otevřít v následujících letech, akreditaci na obor masáží mít bude. Nikoli však na tuinu, to – jak je uvedeno výše – není v české legislativě možné.

Jak tedy máte vykazovat svou (budoucí) praxi?

Volná živnost

Při pohledu na narůstající počet ordinací TCM v ČR je jasné, že nějaká cesta k provozování praxe TCM musí existovat – a existuje. Spadá v tuto chvíli pod označení volná živnost.

V jejím rámci lze pak praktikování TCM provozovat pod příslušným číslem živnostenského oprávnění. Vaše ordinace TCM bude vedena, jak je zřejmé z materiálů Komory TCM, jako Poradenství zdravého životního stylu.

vázaná živnost

Vázanou živnost si můžete otevřít, pokud si uděláte kterýkoli kurz masérství. V rámci masáží pak můžete samozřejmě provozovat poradenskou praxi.

Obě možnosti – poradenství zdravého životního stylu i masérství – samozřejmě můžete kombinovat!

Role vzdělání a vlastních dovedností a schopností

Nejdůležitější stejně vždy bude, nakolik kvalitní a úspěšní jako terapeuti budete, ať už svou ordinaci budete provozovat pod jakýmkoli názvem. Doporučujeme získat kvalitní vzdělání, jemuž důvěřujete a které bude kombinovat klasickou medicínu, západní alternativní medicíny* a východní diagnostiky + terapeutické disciplíny. Jakou si pak jako vzdělaný a schopný Poradce zdravého životního stylu uděláte pověst, už záleží jen na vás :-).

Pro nejistou legislativní situaci doporučujeme co nejširší vzdělání, a tedy nejen v čínské medicíně, ale i takzvaných západních alternativních medicínách. Ať už legislativa přinese cokoli, vždy budete mít možnost oficiálně pracovat s ostatními alternativními systémy. Proto je vhodné mít znalosti například z homeopatie, Bachových esencí, aromaterapie, západních bylin atd.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail