Aurikuloterapie 2018-19

MUDr. Petra Uríková, vaše průvodkyně aurikuloterapií

Ve školním roce 2018/19 pro vás pod vedením MUDr. Petry Uríkové otevíráme obor Aurikuloterapie – ovlivňování mikrosystému těla na uchu. Čeká vás porozumění nejen čínskému systému aurikuloterapie, ale rovněž evropskému – francouzskému dle Nogiera. Seznámíte se se západní anatomií ucha, s jednotlivými body, jejich indikacemi. Čeká vás praktická práce i teoretické řešení jednotlivých kazuistik. Po úspěšném absolvování závěrečného testu můžete dostat certifikaci TCM Academy: Aurikuloterapie.

Termíny výuky:

 • 27.-28. 10. 2018
 • 24.-25. 11. 2018
 • 12.-13. 1. 2019
 • 9.-10. 2. 2019

Lektorka:

Obsah studijních víkendů:

1. víkend:
 • úvod do aurikuloterapie dle Nogiera i čínského systému ušní “akupunktury”
 • co je aurikuloterapie, jak se provádí, jaké jsou možnosti ovlivnění bodů, indikace, kontraindikace, možné komplikace a jiné obecné informace
 • anatomické části ucha, orientace na uchu, projekce jednotlivých tělesných systémů na ucho
 • první část aurikuloterapie dle Nogiera (Francie)
2. víkend:
 • aurikuloterapie dle Nogiera – orgánové systémy (dýchací, trávicí, urogenitální, pohybový aparát, endokrinní, nervový), mistrovské a mimořádné body např. alergie, psychika, bod kůže, body proti bolesti aj.
3. víkend:
 • jednotlivé tělesné systémy v čínské aurikuloterapii i další užitečné body – specifika, porovnání s Nogierovou aurikuloterapií, jednotlivé tělesné systémy v čínské aurikuloterapii
4. víkend:
 • časté zdravotní potíže a jejich řešení pomocí aurikuloterapie
 • neděle odpoledne: závěrečný test pro zájemce
Průběh vzdělávání:
 • Součástí studia budou i anatomické a fyziologické poznámky k lepšímu pochopení použití jednotlivých bodů a poznámky k jednotlivým nemocím z hlediska čínské i západní medicíny
 • Znalosti získané v jednotlivých víkendech můžete používat průběžně, není třeba čekat na poslední shrnující víkend
 • aplikace semínek a magnetek
 • součástí každého víkendu je praxe – obvykle 4 bloky v každém víkendu (od 2. víkendu)
 • body si budou studenti zakreslovat do slepých mapek ucha

Cena za studium:

 • 14 000 Kč/4 víkendy (pro širokou veřejnost)
 • 12 500 Kč (pro absolventy jiných českých škol TCM)
 • 11 000 Kč (pro studenty TCM Academy)
 • zahrnuje studijní materiály a spotřební materiál
 • poplatek za zkoušku: 500 Kč

Přihlášky:

 • přes přihláškový formulář na této stránce. (nezapomeňte zaškrtnout správnou “kuličku” u oborů)
 • do 14 dnů od přihlášení je nutné zaplatit zálohu na studium ve výši 5 000 Kč (na účet číslo 1292729016/3030; předmět platby: Vaše příjmení a jméno; variabilní symbol: vaše stávající studentské číslo /pro studenty TCM Academy/, případně přidělené studentské číslo – obdržíte po odeslání přihlášky)

Informace k oboru:

 • studium bude otevřeno při minimálním počtu šesti studentů.

Poznámka:

Studium je zájmové a pro domácí použití: ve smyslu nařízení zákona ČR neopravňuje k vykonávání činnosti TCM terapeuta/specialisty. Úspěšní absolventi dostanou certifikaci TCM Academy o absolvování nástavbového kurzu a znalosti mohou používat v rámci živnosti Masér, případně Poradce v oblasti zdravého životního stylu.