Bachovy květy aneb Co se budeme učit 5.–6. 5. s MUDr. Uríkovou

Bachovy květy neboli Bachovy esence jsou rostlinné kapky pozitivně ovlivňující psychiku člověka, zvířat i rostlin. Jsou vyráběny tradičním způsobem z volně rostoucích rostlin, které pro jednotlivé esence určil doktor Bach, anglický lékař, jenž byl nejdříve „klasickým“ lékařem, pracoval v úrazové nemocnici, jako chirurg na pohotovosti i jako patolog, bakteriolog a soukromý lékař: vnímal však omezení školské medicíny, jež se stará jen o tělesné následky, ale neléčí příčinu, kterou často bývá psychické rozpoložení člověka.

Díky své obrovské empatii postupně objevil 38 rostlin, jejichž výtažky dokážou upravovat různé psychické stavy a potencionálně i fyzické nemoci s nimi spojené. On sám překonal řadu nemocí, dokud svou práci nedokončil. Než odešel, prohlásil, že jeho sada je kompletní a obsahuje kapičky na každou emoci, kterou člověk může mít.

Pro každého člověka je tedy možné namíchat individuální kombinaci přímo na míru jeho současnému rozpoložení a situaci:

  • individuální kombinace se vybírají ze seznamu uvedeného níže
  • míchají do užívací lahvičky
  • ta může obsahovat až 6 esencí z tohoto seznamu
  • z užívací lahvičky se užívají 4x denně 4 kapky
  • mohou se kápnout přímo na jazyk nebo do pití
  • není třeba dodržovat žádné pauzy od jídla a pití
  • neuvádí se u nich žádné kontraindikace ani nežádoucí účinky
  • užívání je velmi jednoduché a bezpečné

Esence se dají rozdělit do 7 skupin podle základní emoce, ze kterých si můžete vybrat:

Esence na strach

Anglický název Český název Pocity
Rock Rose Devaterník penízkovitý Hluboké, obrovské strachy, otřesy
Mimulus Kejklířka skvrnitá Fobie, strach ze známých věcí
Cherry plum Slíva třešňová Strach ze ztráty kontroly
Aspen Topol osika Strachy a obavy z neznámých příčin
Red Chestnut Červený kaštan Strach nebo přílišná péče o druhé

Esence na nejistotu

Esence anglicky Esence česky Pocity
Cerato Rožec Hledání rady a potvrzování u ostatních lidí
Scleranthus Chmerek roční Nejistota, nerozhodnost
Gentian Hořec podzimní Sklíčenost, poraženost
Gorse Hlodaš evropský Beznaděj, zoufalství
Hornbeam Habr obecný Pocit „pondělního rána“
Wild Oat Sveřep větevnatý Nejistota ohledně správného životního úkolu

Esence na nedostatečný zájem o přítomnost

Anglický název Český název Pocity
Clematis Bílá lesní réva Zasněnost, nedostatečný zájem o přítomnost
Honeysuckle Zimolez kozí list Uvězněn v minulosti
Wild Rose Planá růže Rezignace, apatie
Olive Oliva Nedostatek energie
White Chestnut Bílý kaštan Nechtěné myšlenky, samomluva
Mustard Divoká hořčice Hluboká zádumčivost bez konkrétní příčiny
Chestnut Bud Poupě kaštanu Neschopnost poučit se z chyb

Esence na osamělost

Anglický název Český název Pocity
Water violet Žebratka bahenní Hrdost, pocit nadřazenosti
Impatiens Netýkavka žlázonosná Netrpělivost
Heather Skotský vřes Soustředění se na sebe, upovídanost

Esence na přecitlivělost na vlivy a myšlenky

Anglický název Český název Pocity
Agrimony Řepík lékařský Ukrývání problémů za usměvavý obličej
Centaury Zeměžluč lékařská Slabá vůle a ovlivnitelnost
Walnut Vlašský ořech Ochrana před změnami a vnějšími vlivy
Holly Cesmína ostrolistá Závist, žárlivost, pocity nenávisti

Esence na skleslost a zoufalství

Anglický název Český název Pocity
Larch Modřín opadavý Nedostatek sebedůvěry
Pine Skotská sosna Výčitky, pocity viny
Elm Jilm Přetíženost zodpovědností
Sweet Chestnut Jedlý kaštan Extrémní vnitřní duševní útrapy
Star of Betlehem Snědek okoličnatý Následky šoků
Willow Žlutá vrba Zatrpklost
Oak Dub letní Bojuje dál i přes vyčerpanost
Crab Apple Plané jablko Pocity méněcennosti, pocit nečistoty

Esence na přílišnou péči o dobro ostatních

Anglický název Český název Pocity
Chicory Čekanka obecná Přivlastňování, přehnaná ochrana
Vervain Sporýš lékařský Přílišné nadšení
Vine Vinná réva Silná dominance, nepružnost
Beech Buk lesní Kritika a netolerantnost vůči ostatním
Rock Water Voda z léčivých pramenů Nepružnost, sebezapření

Popis pocitů v tomto seznamu je jen velmi stručný, heslovitý. Pokud by Vás zajímalo podrobněji, jak se projevují lidé, kteří potřebují konkrétní esenci, co říkají, jak se chovají a jak se mohou jejich emoce změnit v to lepší, můžeme se potkat na víkendovém semináři o Bachových květech. Na něm se dozvíte více podrobností o celém systému, o jednotlivých esencích a hlavně o tom, jak kombinace vybírat. Není to nic těžkého a stojí to za to – vědět jak pomáhat sobě, své rodině, známým i klientům.

A pokud jste si už vybrali, zkuste mi napsat mail.

Článek byl se souhlasem autorky převzat z této stránky.

Zdroje: 38 Bachovych kvetu. Velká Británie: Wigmore Publications. ISBN 978-80-2398629-7

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail