1. ročník

1. ročník oboru Diagnostik TCM 2018-2020 bude mít víkendovou výuku ve školním roce 2018/2019 tak, jak je uvedeno níže.

Formát výuky:

 • pátky: test 17.00-17.30 hod. (přibližně)
 • 17.30-20.00 hod.: páteční výuka (není-li dohodnuto jinak, sledujte Aktuality)
 • soboty: 9.00-18.00 hod. 
 • neděle: 9.00-16.00 hod.
 • pauzy na obědy: cca 12.30-14.00 hod.
1. VÍKEND:
 • 12.-14. 10. 2018
 • Úvod do TCM
 • lektor: Petr Novák
2. víkend:
 • 16.-18. 11. 2018
 • test z Úvodu do TCM
 • výuka Zang-Fu orgány
 • lektor: Petr Novák
3. víkend:
 • 7.-9. 12. 2018
 • test ze Zang-Fu
 • výuka Čínština
 • lektorka: Mgr. Hana Vitochová
4. víkend:
 • 18.-20. 1. 2019
 • výuka Čtyři diagnostické metody I
 • lektorka: Wendy Přistoupilová
5. víkend:
 • 15.-17. 2. 2019
 • test ze Čtyř diagnostických metod I
 • výuka: Čtyři DG metody II: DG z jazyka, DG z obličeje + 10 DG otázek
 • lektor: Petr Novák
6. víkend:
 • 8.-10. 3. 2019
 • test ze Čtyř DG metod II + ostatních témat předchozího víkendu
 • výuka: Obrazy nemocí I (Ba Gang + tekutiny + krev)
 • lektorka: Václava Přistoupilová
7. víkend:
 • 12.-14. 4. 2019
 • test z Obrazů nemocí I (Ba Gang + tekutiny + krev)
 • výuka: Obrazy nemocí II (jednoduché obrazy)
 • lektor: Petr Novák
8. víkend:
 • 24.-26. 5. 2019
 • test z Obrazů nemocí II (jednoduché obrazy)
 • výuka: Obrazy nemocí III (kombinované obrazy)
 • lektorka: Lenka Nováková
9. víkend:
 • 14.-16. 6. 2019
 • test z Obrazů nemocí III (kombinované obrazy)
 • výuka: Body, dráhy
 • lektor: Petr Novák