Diagnostik TCM běh 2018–20 (2. ročník)

Aktuality

VÍkend 10.–12. 1. 2020
 • výuka začíná v sobotu 11. 1. od 9.00 hod.
víkend 13.–15. 12. 2019:
 • výuka začíná v sobotu 14. 12. v 9.00 hod.
VÍKEND 15.–17. 11. 2019:
 • test z Obrazů nemocí IV (s Wendy) od 17.00 hod.
 • diagnostická praxe začíná cca v 18.00 hod. a pokračuje do cca 20.00 hod.
 • v sobotu výuka standardně: 9.00–18.00 hod.
 • neděle: Konstituce dle TCM (téma načaté na letní škole, lektorka Romana, výuka cca 9.00–15.00 hod.)
 • s sebou si prosím vezměte všechna skripta, která se týkají diagnostiky (včetně těch z úvodu studia, ať můžete nahlížet)
Víkend 4.–6. 10. 2019:
 • test z Bodů a drah (výuka červen 2019) v pátek 4. 10. od 17.00 hod.
 • výuka s Wendy od cca 18. hod. (pátek 4. 10.)
 • dále víkendovka dle rozvrhu
 • s sebou si prosím vezměte skripta Bian Zheng
 • velmi se na vás v novém školním roce těšíme!

2. ročník oboru Diagnostik TCM (běh 2018-2020) bude mít víkendovou výuku ve školním roce 2019/2020 tak, jak je uvedeno níže.

1. víkend:
 • 4.-6. 10. 2019
 • výuka: Obrazy nemocí IV: Tři zářiče, čtyři vrstvy, šest oddílů 
 • lektorka: Václava Přistoupilová
2. víkend:
 • 15.-17. 11. 2019
 • test: Obrazy nemocí IV: Tři zářiče, čtyři vrstvy, šest oddílů
 • výuka: 
  • pátek–sobota: Diagnostická praxe (Wendy; rovněž bude zadávat test – v pátek v 17.00 hod.)
  • neděle: Konstituce dle TCM I (Romana)
 • původní model: Diagnostická praxe
3. víkend:
 • 13.-15. 12. 2019
 • test: není
 • výuka: Úvod do akupresury, principy kontaktu
 • lektorka: Romana Farna
 • původní model: Wany (proběhne a bude tematicky rozšířen v květnu)
4. víkend:
 • 10.-12. 1. 2020
 • test: není
 • výuka:
  • pátek–sobota: Somatologie I (Helena Fremlová)
  • neděle: Konstituce dle TCM II (Romana Farna)
 • původní model: Somatologie I
5. víkend:
 • 7.-9. 2. 2020
 • test: Somatologie I
 • výuka: Somatologie II
 • lektorka: Helena Fremlová
 • zůstává beze změny
6. víkend:
 • 13.–15. 3. 2020
 • test: Somatologie II
 • výuka: Diagnostická praxe, dotazníky, příprava ke zkouškám II
 • lektorka: Wendy Přistoupilová
 • zůstává beze změny
7. víkend:
 • 17.-19. 4. 2020
 • test: není
 • výuka: Wany, yao, piany (a ostatní bylinné směsi), vitální houby
 • lektorka: Daniela Pilařová
 • původní model: Diagnostika z pulzu (proběhne v květnu)
8. víkend:
 • 8.-10. 5. 2020
 • test: Wany, yao, piany (a ostatní bylinné směsi), vitální houby
 • výuka: Pulzní diagnostika
 • lektorka: Wendy
 • původní model: Tuina I
9. víkend:
 • 12.-14.6. 2020
 • test: není
 • výuka: Základy tuiny
 • lektor: Martin Šanda
 • původní model: Tuina II