Diagnostika zdravotního stavu 2020 (I. běh)

BĚH NAPLNĚN! HLÁSIT SE MŮŽETE NA NOVÝ OD ŘÍJNA 2020!

AKTUÁLNÍ INFORMACE: NÍŽE NAJDETE PROZATÍMNÍ NOVÉ TERMÍNY VÝUKY. POKUD SE ZMĚNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE, MOHOU SE OPĚT POSUNOUT

Představujeme vám nový obor Diagnostika, který vychází z 2letého oboru Diagnostik TCM. Nově vás čeká čtrnáct víkendů namísto osmnácti, vypuštěny byly terapeutické disciplíny (ty si můžete dostudovat v samostatných oborech), naopak přidány byly důležité disciplíny jako konstituce podle tradiční čínské medicíny.

Cíle oboru Diagnostika:

 • zvládnout základní diagnostické metody:
  • diagnostiku z jazyka
  • diagnostiku dotazováním
  • diagnostiku podle konstitucí
  • pulzní diagnostiku
  • obrazy nemocí (diagnózy)
 • začít uvažovat nově, a ne podle striktních pravidel moderní medicíny
 • hledat důvod/y vzniku onemocnění, nezůstat u příznaků
 • naučit se používat pentagram pěti elementů
 • zvládnout akupresurní dráhy a body
 • v rámci letní praktické školy zvládnout základy terapií

Formáty výuky:

Výuka probíhá pravidelně (není-li předem avizováno jinak) takto:

 • pátky: 17.00–20.00 hod. (cca od 17.00 do 18.00 hod. se píší testy)
 • soboty: 9.00–18.00 hod.
 • neděle: 9.00–16.00 hod.

Lektoři oboru:

Termíny a obsah výuky:

26.–28. 6. 2020:

  • Úvod do TCM a pět elementů
  • lektorka: Mgr. Daniela Pilařová

24.–26. 7. 2020:

 • test z Pěti elementů
 • Pět orgánových soustav (hlavní a vedlejší orgány Zang-Fu)
 • lektorka: Ing. Lucie Saloňová

14.–16. 8. 2020:

 • test z Pěti orgánových soustav
 • 4 diagnostické metody, diagnostika z jazyka
 • lektorka: Mgr. Jana Kubíčková

4.–6. 9. 2020:

 • test ze 4 diagnostických metod, diagnostiky z jazyka
 • 10 diagnostických otázek, sezonní Qi, Ba Gang
 • lektorka: Mgr. Jana Kubíčková

18.–20. 9. 2020:

 • test z 10 diagnostických otázek, sezonní Qi a Ba Gangu
 • Konstituce podle tradiční čínské medicíny
 • lektorka: Romana Farna

16.–18. 10. 2020:

 • test z Konstitucí podle TCM
 • Obrazy nemocí I (diagnózy)
 • lektorka: Wendy Přistoupilová

20.–22. 11. 2020:

 • test z Obrazů nemocí I
 • Obrazy nemocí II (diagnózy)
 • lektorka: Wendy Přistoupilová

11.–13. 12. 2020:

 • test z Obrazů nemocí II
 • Obrazy nemocí III (diagnózy)
 • lektorka: Wendy Přistoupilová

22.–24. 1. 2021:

 • test z Obrazů nemocí III
 • Pulzní diagnostika 
 • lektorka: Jana Kubíčková
 • NELZE UČIT ONLINE, PŘESUNUTO NA ČERVEN

26.–28. 2. 2021:

 • test z Pulzní diagnostiky
 • Dráhy, body a akupresura 
 • lektorka: Wendy Přistoupilová

26.–28. 3. 2021:

 • test z Drah, bodů a akupresury
 • Vlastní diagnostická praxe
 • lektorka: Wendy Přistoupilová

9.–11. 4. 2021:

 • Moderní medicína I
 • lektorka: Helena Fremlová

14.–16. 5. 2021:

 • test z Moderní medicíny I
 • Moderní medicína II
 • lektorka: Helena Fremlová

11.–13. 6. 2021:

 • test z Moderní medicíny II
 • Diagnostická praxe II
 • lektorka: Mgr. Jana Kubíčková
 • VÍKENDOVKA BUDE PŘESUNUTA BUĎ NA LETNÍ ŠKOLU (PRODLOUŽENÍ), NEBO NA ZÁŘÍ

25.–26. 9. 2021:

 • závěrečné zkoušky pro ty, kdo budou chtít získat certifikát Diagnostika
 • zkušební komise: Wendy Přistoupilová, Jana Kubíčková, Daniela Pilařová

Praktická letní škola:

 • proběhne v srpnu 2021 v Ostravě (přesný termín stanovíme v dalším školním roce)
 • témata letní školy: diagnostická praxe (4 dny) + přednášky z návazných terapeutických oborů (1 den)
 • délka: 5 dní (st–ne)
 • letní škola se platí zvlášť

Cena za studium:

 • 29 000 Kč
 • 1 500 Kč závěrečné zkoušky
 • 500 Kč další termín(y) jednotlivých dílčích testu/ů
 • 1 500 Kč skripta a učebnice
 • letní škola se platí zvlášť

Studium můžete platit na splátky bez navýšení. Standardem jsou čtyři splátky takto:

 • k povinné úvodní záloze 5 000 Kč musí být do nástupu na studium zaplacena
 • první splátka, tj. 6 000 Kč
 • druhá splátka ve výši 6 000 Kč musí být zaplacena do konce července
 • třetí splátka (6 000 Kč) do konce října
 • čtvrtá (6 000 Kč) do konce prosince
 • skripta musejí být uhrazena před začátkem výuky, platby za zkoušky a náhradní termíny proběhnou vždy dle dohody

Pokud vám tento návrh splátek nevyhovuje, napište nám (biodaniela@seznam.cz) a dohodneme jiný. Při platbě měsíčně požadujeme od studentů předem podepsané směnky.

Přihlášky ke studiu:

Platba studia:

 • všechny platby provádějte ve prospěch spolku Shanti Academy, jenž je provozovatelem TCM Academy: 1292729016/3030
 • variabilní symbol: vaše studentské číslo (u studentů TCM Academy stávající, u nových přihlášených podle potvrzujícího e-mailu, kde budete mít své číslo uvedeno)

Zasláním zálohy 5 000 Kč do 14 dnů od poslání přihlášky se Vaše přihláška stává platnou. Nezapomeňte uvést své studijní číslo jako variabilní symbol, ať můžeme platbu přiřadit! Pokud potřebujete zálohovou fakturu, napište si o ni prosím na biodaniela@seznam.cz. Faktury na své platby obdržíte při nástupu na studium.

Studium bude otevřeno při minimálním počtu deseti studentů.

Poznámky:

Studium je zájmové a pro domácí použití: ve smyslu nařízení zákona ČR neopravňuje k vykonávání činnosti terapeuta-specialisty. Úspěšní absolventi dostanou certifikaci TCM Academy o absolvování nástavbového kurzu a znalosti mohou používat v rámci živnosti Poradce v oblasti zdravého životního stylu.
TCM Academy si vyhrazuje právo změny lektorů a úpravy studijního programu tak, aby nedošlo ke změně předmětu studia.