Diagnostika zdravotního stavu 2020 (II. běh)

Tento běh oboru Diagnostika zdravotního stavu bude zahájen v březnu 2021, můžeme přijmout ještě čtyři studenty. Termíny výuky budou kopírovat původní data, jen s posunutím témat a celé výuky. Informace budou vyvěšeny do konce roku 2020.

Během krize kolem COVID-19 jsme si víc než kdy jindy uvědomili, že základem celého života je ZDRAVÍ. Z našeho pohledu to znamená: znát zdravotní stav svůj i blízkých (případně klientů), umět pochopit, co se v našem těle děje, když je nemocné, a naučit se základní terapeutické metody, jak si pomoci (úvod do fytoterapie, dietetiky a akupresury).

Představujeme vám obor Diagnostika zdravotního stavu. Čeká vás čtrnáct víkendů studia a praxe diagnostických metod, a to především ze starověké Číny (tradiční čínská medicína), ale rovněž s exkurzem do indické ájurvédy (konstituce).

Cíle oboru Diagnostika:

 • zvládnout základní diagnostické metody:
  • diagnostiku z jazyka
  • diagnostiku dotazováním
  • diagnostiku podle konstitucí
  • pulzní diagnostiku
  • obrazy nemocí (diagnózy)
 • začít uvažovat nově, a ne podle striktních pravidel moderní medicíny
 • hledat důvod/y vzniku onemocnění, nezůstat u příznaků
 • naučit se používat pentagram pěti elementů
 • zvládnout akupresurní dráhy a body
 • v rámci letní praktické školy zvládnout základy terapií

Formáty výuky:

Výuka probíhá pravidelně (není-li předem avizováno jinak) takto:

 • pátky: 17.00–20.00 hod. (cca od 17.00 do 18.00 hod. se píší testy)
 • soboty: 9.00–18.00 hod.
 • neděle: 9.00–16.00 hod.

Lektoři oboru:

Termíny a obsah výuky:

30. 10. – 1. 11. 2020:

  • Úvod do TCM a pět elementů
  • lektorka: Mgr. Daniela Pilařová

27.–29. 11. 2020:

 • test z Úvodu do TCM a pěti elementů
 • Pět orgánových soustav (hlavní a vedlejší orgány Zang-Fu)
 • lektorka: Ing. Lucie Saloňová

8.–10. 1. 2021:

 • test z Pěti orgánových soustav
 • Obrazy nemocí I
 • lektorka: Václava Přistoupilová

5.–7. 2. 2021:

 • test z Obrazů nemocí I
 • 10 diagnostických otázek, sezonní Qi, Ba Gang
 • lektorka: Mgr. Jana Kubíčková

12.–14. 3. 2021:

 • test z 10 diagnostických otázek, sezonní Qi a Ba Gangu
 • Obrazy nemocí II (diagnózy)
 • lektorka: Wendy Přistoupilová

9.–11. 4. 2021:

 • test z Obrazů nemocí II
 • Obrazy nemocí III (diagnózy)
 • lektorka: Wendy Přistoupilová

21.–23. 5. 2021:

 • test z Obrazů nemocí III
 • 4 diagnostické metody, diagnostika z jazyka
 • lektorka: Mgr. Jana Kubíčková

18.–20. 6. 2021:

 • test ze 4 diagnostických metod a diagnostiky z jazyka
 • Konstituce podle tradiční čínské medicíny
 • lektorka: Romana Farna

17.–19. 9. 2021:

 • test z Konstitucí podle TCM
 • Pulzní diagnostika 
 • lektorka: Mgr. Jana Kubíčková

15.–17. 10. 2021:

 • test z Pulzní diagnostiky
 • Dráhy, body a akupresura 
 • lektorka: Wendy Přistoupilová

19.–21. 11. 2021:

 • test z Drah, bodů a akupresury
 • Moderní medicína I
 • lektorka: Mgr. Helena Fremlová

10.–12. 12. 2021:

 • test z Moderní medicíny I
 • Vlastní diagnostická praxe
 • lektorka: Václava Přistoupilová

7.–9. 1. 2022:

 • Moderní medicína II
 • lektorka: Helena Fremlová

11.–13. 2. 2022:

 • test z Moderní medicíny II
 • Diagnostická praxe II
 • lektorka: Mgr. Jana Kubíčková

12.–13. 3. 2022:

 • závěrečné zkoušky pro ty, kdo budou chtít získat certifikát Diagnostika
 • zkušební komise: Wendy Přistoupilová, Jana Kubíčková, Daniela Pilařová

Praktická letní škola:

 • proběhne v srpnu 2021 v Ostravě (přesný termín stanovíme v dalším školním roce)
 • témata letní školy: diagnostická praxe (4 dny) + přednášky z návazných terapeutických oborů (1 den)
 • délka: 5 dní (st–ne)
 • letní škola se platí zvlášť

Cena za studium:

 • 29 000 Kč
 • 1 500 Kč závěrečné zkoušky
 • 500 Kč další termín(y) jednotlivých dílčích testu/ů
 • 1 500 Kč skripta a učebnice
 • letní škola se platí zvlášť

Studium můžete platit na splátky bez navýšení. Standardem jsou čtyři splátky takto:

 • k povinné úvodní záloze 5 000 Kč musí být do nástupu na studium zaplacena první splátka, tj. 6 000 Kč
 • další tři splátky po 6 000 Kč musejí být zaplaceny do 7 měsíců od začátku studia, není-li dohodnuto jinak
 • skripta musejí být uhrazena před začátkem výuky, platby za zkoušky a náhradní termíny proběhnou vždy dle dohody

Pokud vám tento návrh splátek nevyhovuje, napište nám (biodaniela@seznam.cz) a dohodneme jiný. Při platbě měsíčně požadujeme od studentů předem podepsané směnky.

Přihlášky ke studiu:

Platba studia:

 • všechny platby provádějte ve prospěch spolku Shanti Academy, jenž je provozovatelem TCM Academy: 1292729016/3030
 • variabilní symbol: vaše studentské číslo (u studentů TCM Academy stávající, u nových přihlášených podle potvrzujícího e-mailu, kde budete mít své číslo uvedeno)

Zasláním zálohy 5 000 Kč do 14 dnů od poslání přihlášky se Vaše přihláška stává platnou. Nezapomeňte uvést své studijní číslo jako variabilní symbol, ať můžeme platbu přiřadit! Pokud potřebujete zálohovou fakturu, napište si o ni prosím na biodaniela@seznam.cz. Faktury na své platby obdržíte při nástupu na studium.

Studium bude otevřeno při minimálním počtu deseti studentů.

Poznámky:

Studium je zájmové a pro domácí použití: ve smyslu nařízení zákona ČR neopravňuje k vykonávání činnosti terapeuta-specialisty. Úspěšní absolventi dostanou certifikaci TCM Academy o absolvování nástavbového kurzu a znalosti mohou používat v rámci živnosti Poradce v oblasti zdravého životního stylu.
TCM Academy si vyhrazuje právo změny lektorů a úpravy studijního programu tak, aby nedošlo ke změně předmětu studia.