3/2021–11/2022: Obor Diagnostika zdravotního stavu (Zlín)

Zveme vás na šestnáct víkendů do zlínské Střední zdravotnické školy, kde vás naše lektorky seznámí s taji diagnostiky zdravotního stavu podle alternativních medicín. Kromě základu podle tradiční čínské medicíny (90 % výuky) vás čeká také úvod do terapeutických disciplín. Níže najdete veškeré podrobnosti.

Cíle oboru Diagnostika:

 • zvládnout základní diagnostické metody:
  • diagnostiku z jazyka
  • diagnostiku dotazováním
  • diagnostiku podle konstitucí
  • pulzní diagnostiku
  • obrazy nemocí (diagnózy)
 • začít uvažovat nově, a ne podle striktních pravidel moderní medicíny
 • hledat důvod/y vzniku onemocnění, nezůstat u příznaků
 • naučit se používat pentagram pěti elementů
 • zvládnout akupresurní dráhy a body
 • zvládnout základy terapií: aurikuloterapii, dietetiku, fytoterapii, akupresuru

Formáty výuky:

Výuka probíhá pravidelně (není-li předem avizováno jinak) takto:

 • soboty:
  • 8.30–9.00: Testy (pro ty, kdo chtějí získat certifikát)
  • 9.00–18.00 hod.: Výuka
 • neděle: 9.00–16.00 hod.: Výuka

Lektoři oboru:

Termíny a obsah výuky:

20.–21. 3. 2021:

 • Mgr. Daniela Pilařová
 • téma víkendu: Úvod do TCM + 5 elementů

24.–25. 4. 2021:

 • test z Úvodu do TCM + 5 elementů
 • Ing. Lucie Saloňová
 • téma víkendu: 5 hlavních orgánů, 7 vedlejších (Zang–Fu)

15.–16. 5. 2021

 • test z 5 hlavních orgánů, 7 vedlejších (Zang–Fu)
 • Mgr. Jana Kubíčková
 • téma víkendu: 4 diagnostické metody, diagnostika z jazyka

26.–27. 6. 2021

 • test ze 4 diagnostických metod, z diagnostiky z jazyka
 • Mgr. Jana Kubíčková
 • téma víkendu: 10 diagnostických otázek, sezonní Qi (úvod), Ba Gang

18.–19. 9. 2021

 • test z 10 diagnostických otázek, sezonní Qi (úvodu), Ba Gangu
 • Romana Farna
 • téma víkendu: Konstituce podle TCM

9.–10. 10. 2021

 • test z Konstitucí podle TCM
 • Václava Přistoupilová
 • téma víkendu: Obrazy nemocí I

13.–14. 11. 2021

 • test z Obrazů nemocí I
 • Václava Přistoupilová
 • téma víkendu: Obrazy nemocí II

4.–5. 12. 2021

 • test z Obrazů nemocí II
 • Václava Přistoupilová
 • téma víkendu: Obrazy nemocí III

15.–16. 1. 2022

 • test  z Obrazů nemocí III
 • Mgr. Jana Kubíčková
 • téma víkendu: Pulzní diagnostika

12.–13. 2. 2022

 • test z Pulzní diagnostiky
 • Václava Přistoupilová
 • téma víkendu: Dráhy, body, akupresura

19.–20. 3. 2022

 • test z Drah, bodů a teorie akupresury
 • Václava Přistoupilová
 • téma víkendu: Diagnostická praxe I

16.–17. 4. 2022

 • Mgr. Helena Fremlová
 • téma víkendu: Moderní medicína I

14.–15. 5. 2022

 • test z Moderní medicíny I
 • Mgr. Helena Fremlová
 • téma víkendu: Moderní medicína II

25.–26. 6. 2022

 • test z Moderní medicíny II
 • Mgr. Jana Kubíčková
 • téma víkendu: Diagnostická praxe II

10.–11. 9. 2022

 • MUDr. Petra Uríková
 • téma víkendu: Úvod do terapií I:
  • úvod do aurikuloterapie
  • úvod do čínské fytoterapie: wany, piany

8.–9. 10. 2022

 • MUDr. Petra Uríková
 • téma víkendu: Úvod do terapií II
  • úvod do moxování, baňkování
  • úvod do zdravého stravování

5.–6. 11. 2022

 • ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY pro ty, kdo budou chtít získat certifikát Diagnostika zdravotního stavu

Praktická letní škola:

 • proběhne v srpnu 2021 ve Zlíně (přesný termín stanovíme po zahájení studia)
 • témata letní školy:
  • diagnostická praxe (4 dny)
  • přednášky z návazných terapeutických oborů (1 den)
 • délka: 5 dní (st–ne)
 • letní škola se platí zvlášť

Cena za studium:

 • 34 900 Kč
 • 1 500 Kč závěrečné zkoušky
 • 500 Kč další termín(y) jednotlivých dílčích testu/ů
 • 2 000 Kč skripta, učebnice a další materiály
 • letní škola se platí zvlášť

Studium můžete platit na splátky bez navýšení. Standardem jsou čtyři splátky takto:

 • k povinné úvodní záloze 5 000 Kč (platí se po odeslání přihlášky a přidělení studentského  čísla) musí být do nástupu na studium zaplacena:
  • první splátka, tj. 7 500 Kč
 • druhá splátka ve výši 7 500 Kč musí být zaplacena do konce června 2021
 • třetí splátka (7 500 Kč) do konce září 2021
 • čtvrtá splátka (7 400 Kč) do konce listopadu 2021
 • skripta musejí být uhrazena před začátkem výuky
 • platby za zkoušky a náhradní termíny proběhnou vždy dle dohody
Pokud vám tento návrh splátek nevyhovuje, napište nám (biodaniela@seznam.cz) a dohodneme jiný.

Poznámka: Při platbě studia po jednotlivých měsících požadujeme od studentů předem podepsané směnky.

Přihlášky ke studiu:

Platba studia:

 • všechny platby provádějte ve prospěch spolku Shanti Academy, jenž je provozovatelem TCM Academy: 1292729016/3030
 • variabilní symbol: vaše studentské číslo (u studentů TCM Academy stávající, u nových přihlášených podle potvrzujícího e-mailu, kde budete mít své číslo uvedeno)

Zasláním zálohy 5 000 Kč do 14 dnů od poslání přihlášky se Vaše přihláška stává platnou. Nezapomeňte uvést své studijní číslo jako variabilní symbol, ať můžeme platbu přiřadit! Pokud potřebujete zálohovou fakturu, napište si o ni prosím na biodaniela@seznam.cz. Faktury na své platby obdržíte při nástupu na studium.

Studium bude otevřeno při minimálním počtu deseti studentů. Maximální počet studentů v tomto běhu je 20.

Poznámky:

Studium je zájmové a pro domácí použití: ve smyslu nařízení zákona ČR neopravňuje k vykonávání činnosti terapeuta-specialisty. Úspěšní absolventi dostanou certifikaci TCM Academy o absolvování nástavbového kurzu a znalosti mohou používat v rámci živnosti Poradce v oblasti zdravého životního stylu.
TCM Academy si vyhrazuje právo změny lektorů a úpravy studijního programu tak, aby nedošlo ke změně předmětu studia.