Terapeut TCM: Dietetika

ChineseDietetika roční nástavbové studium je jeden z oborů programu Terapeut TCM, jež budeme pravidelně otevírat pro absolventy našeho 2letého studijního programu Diagnostik TCM a ostatních škol tradiční čínské medicíny v rámci České republiky s příbuzným programem výuky. Termíny víkendovek najdete pod buttony jednotlivých ročníků pod tímto řádkem.

 

Dietetika 2019/20

Personální obsazení:

 • Romana Farna (Ostrava) – garant studia, čínská, západní a indická dietetika, praktická výuka, podpora moderními bylinami
 • Lenka Nováková (Praha) – obrazy nemocí a dietetická opatření; vlastnosti potravin; kazuistiky
 • Marta Tovtová (Praha) – základy dietetiky dle TCM, západní “zdravý talíř” ad.
 • Wendy Přistoupilová (Ostrava) – čchi-kung a praktické postupy pro harmonické zažívání, výživové trendy (a extrémní výživové postupy)
 • MUDr. Radka Košková (Ostrava) – moderní gastroenterologie

Délka studia:

 • 9 měsíců + týdenní letní škola

FORMY STUDIA:

1. Zakončená certifikátem Terapeut TCM – Dietetika

 • při splnění všech povinností:
 • účast (80 %, není-li dohodnuto jinak)
 • zkoušky
 • vedení výživového deníku (informace na prvním víkendu)
 • závěrečná práce
 • vypracování 10 terapeutických dotazníků s obrazy konkrétní nemoci/nemocí a návrhem terapie dle zásad dietetiky TCM (dotazníky si mohou studenti nechat pro dopracovávání při studiu dalších terapeutických dovedností)

2. Bez certifikátu

 • pro studenty, kteří nechtějí získat certifikaci Terapeut TCM. Tito studenti nemají žádné studijní povinnosti

Obecná náplň studia:

 • strava jako jeden ze zdrojů energie, historie a současnost na našem území a v Asii
 • základní rozdíly mezi doporučeními západní a východní medicíny
 • trávicí systém podle západní a východní medicíny a vliv stravy na funkci orgánů, těla, mysl, emoce, krev, čchi…
 • potraviny dle 5 prvků + ročních období, dle jinu a jangu, vhodná jídla pro jednotlivé orgány, vhodná strava pro lidi v různé konstituci a kondici, vhodná strava dle věku – děti, dospělí, staří lidé, těhotné atd.
 • jednotlivé chuti – energie, živiny s tím spojené, psychika atd.
 • koření a byliny ve stravě
 • akupresura bodů a drah při trávicích obtížích
 • cvičení včetně dechových na zlepšení stavu trávení, případně na odstranění škodlivin z těla, vzniklých špatnou stravou
 • detoxikace pomocí půstů a stravy
 • masáž břicha
 • obrazy nemocí spojené se stravou a trávením – doporučení, co jíst, kdy a jak připravovat (průjmy, zácpy, nadváha, hubenost, zahlenění, vyrážky, alergie…), principy TCM v české tradiční stravě za využití našich lokálních surovin
 • potraviny jedlé a nejedlé – na co si dát pozor
 • základ makrobiotiky, osobnosti makrobiotiky

základ ájurvédy, osobnosti ájurvédy

Výuka:

 • v pátky probíhá od 17.00 do 20.00 hod., není-li dohodnuto jinak; od 17.00 hod. se píšou testy (cca 60 minut), pak probíhá cca 2hodinová výuka (18.00-20.00)
 • sobota: 9.00-18.00 hod. s pauzou na oběd (není fixní čas, dle dohody)
 • neděle: 9.00-15.(16.)00 hod. s pauzou na oběd (není fixní čas, dle dohody)

Víkendová témata:

1. víkend: OBECNÉ PRINCIPY ČÍNSKÉ DIETETIKY (Romana Farna)

Úvodní témata:

 • Strava obecně
 • Strava v historii a v současnosti na celé Zemi dle světadílů, podrobněji státy Asie (Čína, Vietnam, Thajsko, Korea, Rusko, Japonsko) a Česko
 • Doporučení dle zkušeností, co a jak, kdy a kolik  jíst + úvodní recepty
 • Moderní výživové poradenství – terminologie, princip výpočtu, kalorie, kilojouly, bílkoviny, sacharidy, tuky, vitaminy, minerály atd.
 • Stručně trávicí systém dle TCM a dle západní medicíny
 • Zopakování určení konstituce a kondic
 • Diagnostika (dle osmeré osnovy, dle pulzu…)
 • Dechové techniky pro zlepšení funkce těla – z pránájamy + Malý a Velký nebeský okruh
 • Techniky z reflexní terapie
 • Očista pomocí stravy – některé druhy diet – a půstů, Breussova dieta

2. víkend: DIETETIKA VE SVĚTĚ, ZÁKLADY ZDRAVÉHO STRAVOVÁNÍ (Marta Tovtová) 

 • test z test z Historie stravování, terminologie v dietetice a z moderního výživového poradenství
 • Úvod: proč dietetika, rozdíl dietetiky dnes ve Střední Evropě a ve staré Číně (fakta o stravě v dnešní době (jídlo bez čchi, jedy v jídle, nadbytek stravy)
 • Základní informace o dietetice podle TČM: dietetika jako prevence a léčba, pravidla stravování, termodynamika, chutě, tropismus, vliv přípravy na vlastnosti jídla
 • Všeobecné základy zdravého stravování – zdravý talíř (poměr jednotlivých druhů potravin); obiloviny, luštěniny, zelenina, ovoce; živočišné potraviny, semínka a ořechy, tuky, sladidla, koření a byliny, nápoje
 • Etický pohled
 • Strava podle ročních období
 • Vlastní recepty na snídaně, obědy, večeře v různých ročních obdobích

3. víkend: QI GONG A MASÁŽE PRO ZAŽÍVÁNÍ, ZVLÁŠTNÍ STRAVOVACÍ NÁVYKY (Wendy Přistoupilová)

 • test ze Obecnych principu cinske dietetiky a z vlastnosti potravin
 • srovnání stravovacích systémů a zvláštní stravovací systémy – paleo, vegetariáni, vegani, frutariáni, breathariáni, vitariáni…atd. + psychologické pozadí
 • Qi Gong: teorie, historie, osobnosti, a praktické cvičení na jednotlivé orgány
 • zopakování Malého a Velkého nebeského okruhu – dýchání
 • akupresura, moxování, masáž břicha, baňky, lymfatická masáž
 • vlastní recepty na snídaně, obědy, večeře v různých ročních obdobích a životních situacích

4. víkend: DRUHY POTRAVIN, DIETY, OČISTNÉ KŮRY, PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY (Romana Farna)

 • test z Různých stravovacích systémů a použití akupresury pro trávení
 • Jedy ve stravě a v našem okolí a co s tím – dle prof. Anny Strunecké
 • Poruchy příjmu potravy – anorexie, bulimie, závislosti, obžerství – náprava – etikoterapie, psychosomatika, dechové techniky, koncentrační techniky
 • Cvičení na úpravu funkce orgánů (v sále SYS)
 • Ájurvéda
 • Makrobiotika – rozdíly ve srovnání s TCM, principy, osobnosti

  5. víkend: OBRAZY NEMOCÍ (Lenka Nováková)

  • test z Očistných kúr, základů makrobiotiky a ájurvédy
  • obrazy nemocí x dietetika
  • kazuistiky

  6. víkend: MODERNÍ MEDICÍNA: GASTROENTEROLOGIE (MUDr. Košková)

 • test z OBRAZŮ NEMOCÍ
 • stavba gastrointestinálního traktu a jeho funkce: jícen, žaludek, dvanáctník, tenké a tlusté střevo, konečník
 • slinivka, játra, žlučník
 • nejčastější patologie
 • závažné patologie
 • zažívací systém a léky
 • vztah konvenční léčby k alternativním terapiím

7. víkend: VÝCHODNÍ DIETETIKA A ZÁPADNÍ BYLINY + VÝŽIVA V TĚHOTENSTVÍ A PRO DĚTI (Romana Farna)

 • test z obsahu výuku 6. víkendu
 • kraniosakrální terapie – úplný základ, krs rytmus, povolení příčných fascií
 • analýza grafů ze zpracovaného sešitu
 • fytoterapie naše česká a čínská
 • Strava v těhotenství, při kojení, strava v dětství
 • strava v dospívání, v dospělosti
 • strava ve stáří
 • umírání – lehký odchod
 • zopakování toho, co se probralo, konzultace problémů

8. víkend: VLASTNOSTI POTRAVIN (Lenka Nováková) 

 • test z předchozího víkendu
 • vlastnosti potravin
 • kazuistiky

9. víkend: KAZUISTIKY (Romana Farna)

 • test z Vlastností potravin
 • kazuistiky – konkrétní zdravotní případy s návrhem řešení podle dietetiky
 • praktický víkend

Letní škola s týdenním praktickým vařením:

 • termín a místo konání budou stanoveny

Závěrečná zkouška:

 • polovina srpna, opravný termín konec září

Cena:

 • 19 500 Kč (pro absolventy a studenty TCM Academy, obor Diagnostik TCM)
 • 21 500 Kč (absolventi ostatních škol TCM)
 • 22 500 Kč (veřejnost*)
 • skripta: 1 000 Kč (není povinné)
 • cena zahrnuje: výukové víkendy, spotřebované suroviny a energie, lektorské honoráře, spotřebované suroviny při praktické výuce
 • cena nezahrnuje: skripta a náklady na letní školu

Pro koho je studium určeno:

 • pro absolventy a studenty oboru Diagnostik TCM při TCM Academy (znamená to, že pokud student aktuálně studuje tento obor, může se na studium také přihlásit; pro studium dietetiky nemusí mít student ze školy certifikát!)
 • pro studenty a absolventy škol tradiční čínské medicíny v České republice
 • pro terapeuty
 • pro obeznámenou veřejnost*

* Obeznámenou veřejností rozumíme zájemce, kteří nestudovali žádný obor související s TCM. Protože nechceme studium uzavírat pro ty, kdo například samostudiem mají příslušné znalosti, očekáváme, že takový zájemce sám posoudí (případně po poradě s námi), zda jeho znalosti odpovídají tomu, aby se vyučující oboru nemuseli zdržovat vysvětlováním základů probraných ve dvouletém programu Diagnostik TCM.

Máte další dotazy?

 • pište na e-mail biodaniela@seznam.cz (Mgr. Daniela Pilařová)

Přihlášky: