14. 9. 2019: První pomoc pro terapeuty i běžné použití


Detaily události


V sobotu 14. září vás čeká celodenní praktický seminář s Mgr. Helenou Fremlovou, která přes dvacet let učí na středních a vysokých zdravotnických školách budoucí zdravotníky a která vás naučí základy první pomoci – což je naprosto nutné pro terapeuty i pro každodenní život.

Jednodenní kurz vám umožní zvládnut postupy laické první pomoci v případě drobných poranění během provádění terapií s klienty, ale rovněž v domácnosti, v přírodě či při sportu.

Program kurzu:

 • Druhy ran, ošetření drobných poranění
 • První pomoc při zlomenině
 • První pomoc při poštípání hmyzem
 • První pomoc při popálení a omrzlinách
 • První pomoc při podchlazení a přehřátí organismu
 • První pomoc při úrazu elektrickým proudem
 • První pomoc při šoku a bezvědomí
 • První pomoc při zástavě oběhu a dýchání, resuscitace

Lektorka:

Přihlášky:

 • výhradně přes rezervační systém Reservio

Cena a placení:

 • 1 400 Kč/osobu; studenti TCM Academy 1 200 Kč/osobu (pro účastníky obou dnů sleva 200 Kč/každou z akcí, vizte níže)
 • kurz je nutné uhradit předem, a to do 14 dnů od odeslání přihlášky, není-li dohodnuto jinak
 • platbu proveďte na číslo účtu spolku Shanti Academy: 1292729016/3030 (Airbank), VS: 14092019 (bez uvedení VS není možno platbu přiřadit!!)
 • na vyžádání e-mailem (biodaniela@seznam.cz) pošleme zálohovou fakturu
 • faktury ke svým platbám dostanete před konáním kurzu

Zvýhodnění:

 • v případě vaší účasti na následném (částečně navazujícím) jednodenním semináři Radost z komunikace (nejen pro terapeuty) zaplatíte za každou z akcí jen 1 200 Kč (studenti 1 000 Kč), celkem tedy 2 400 Kč namísto 2 800 Kč (studenti 2 000 namísto 2 400 Kč)