Diagnostika podle tradiční čínské medicíny


Detaily události

Tato událost skončila 16 Červen 2019


Obor Diagnostik TCM můžete začít studovat opět od října 2018! Pod vedením špičkových lektorů z Prahy,  Zlína a Ostravy projdete devatenácti víkendy a jednou letní školou s možnou stáží v čínské nemocnici. Oproti předchozím běhům je studium rozšířeno o jeden víkend (psychologie pro terapeuty, první pomoc). Nejenže se naučíte analyzovat zdravotní stav svůj, svých blízkých a případně pacientů, ale navíc získáte znalosti a dovednosti, jak upravovat základní nerovnováhy (zdravotní problémy) pomocí bylin, masáží a dalších terapií.

Po úspěšném ukončení oboru budete schopni:

 • diagnostikovat zdravotní problémy pacientů, svých i svých blízkých pomocí základních diagnostických metod TCM
 • řešit základní zdravotní problémy (nejčastější zdravotní obtíže, jako jsou respirační onemocnění, některé bolesti hlavy, premenstruační syndrom atd.) pomocí:
  • bylinných směsí, takzvaných wanů
  • prvků masáže tuina
  • ovlivňování meridiánových drah orgánů
  • základních metod z Medical Qi Gongu
  • doplňkových metod (baňkování, akupresura atd.)
 • po absolvování úvodního dvouletého studia můžete pokračovat ve studiu některé z terapeutických metod (obory otevírané od dalšího školního roku najdete zde: terapeutické obory)

Za kolik?

 • 37 000 Kč (= 1 945 Kč /víkend) za oba roky, zvlášť se platí pouze letní škola
  • tuto částku si můžete rozdělit do čtyř splátek
   • 5 000 Kč = zápisné
   • 13 000 Kč do října roku, kdy začínáte studovat
   • 13 000 Kč do dubna prvního školního roku
   • 9 000 Kč do prvního října druhého školního roku
   • nárůst školného při splátkách je tak vyšší pouze o 3 000 Kč oproti částce při platbě ve dvou standardních splátkách /zápisné 5 000 Kč + doplatek školného do října příslušného roku ve výši 32 000 Kč/
 • skripta: 2 000 Kč/všechny víkendy (jednorázová částka)
 • závěrečné zkoušky: 1 500 Kč
 • bližší informace k platbám za studium včetně čísla účtu najdete zde, a to včetně storno podmínek.

Více informací včetně termínů výuky najdete zde.