Hodnocení písemných testů/zkoušek

Hodnocení písemných testů/zkoušek: 

  • 90 % – 100 % = známka 1 = USPĚL/A
  • 80 % – 89 % = známka 2 = USPĚL/A
  • 70 % – 79 % = známka 3 = USPĚL/A
  • pod 70 % = opakování testu = NEUSPĚL/A