Martin Šanda

K tomu, co dělám dnes a čím jsem, mě dovedlo bojové umění. Pohlcen jeho krásou a hloubkou, spojitostí s duchovní podstatou člověka a touhou překonávat vlastní limity jsem se vydal na nezmapovanou a v té době tajuplnou Cestu. Po studiu různých asijských stylů jsem setrval u vnitřních stylů čínských bojových umění. To, co mě neskutečně přitahovalo, byl taoismus a jeho projevy v asijské kultuře. Další poznání taa mě pochopitelně přitáhlo k jeho uplatnění v reálném životě. Pokračoval jsem studiem jeho principů a technik tradiční čínské medicíny. Zde se mi otevřela nová Cesta. Uplatnit své znalosti ve prospěch zdraví svého i jiných a zlepšení osudu druhých lidí skrze TČM.

Získávat a prohlubovat tyto úžasné poznatky je jednodušší, pokud se stanou vaší profesí. Proto již deset let lektoruji cvičení a provozuji profesionálně masérské terapie mající základ v TČM.
Shiatsu

Mou milovanou technikou je shiatsu, japonská meridiánová masáž. K ní se časem připojily techniky další. Anmo, dětská masáž tuina, bylinná tradiční terapie, akupresura, reflexní masáž chodidel, ušní akupresura, guasha nebo moxa.

Starost o zdraví a život je komplexní cestou, kterou je nutné vidět v celé šíři. Snažím se o užitečnou integraci poznatků čínské medicíny, qigongu, bojových umění, taoistické filozofie, psychosomatické medicíny, spirituality a meditace.

V současnosti mám velké štěstí, že mými učiteli i přáteli se stali lidé, kterých si velice vážím pro jejich profesionální mistrovství i projevy lidskosti. A za splněný sen považuji možnost navštívit Wudang a cvičit v kolébce Taijiquan v Číně a stát se součástí rodiny ve škole Sanfeng Pai.

Absolvované semináře TČM, Shiatsu a masérských technik

2005 – Rekvalifikační kurz MŠMT ČR „Masér pro sportovní a rekondiční masáže          s působností mimo oblast zdravotnictví“. PROSPORT, Ostrava

2006 – Rekvalifikační kurz MŠMT ČR „Masér pro sportovní a rekondiční masáže se      specializací pro čínskou tlakovou masáž s působností mimo oblast zdravotnictví“.

Lektor Mgr. Grigor Levi Minasjan, MINALT, s. r. o., Ostrava

2006 – Zájmový seminář Reflexní terapie II. Lektor Petr Vlček, Ostrava

2007 – Zájmový kurz SHIATSU. Lektor Mgr. Grigor Levi Minasjan, MINALT, s. r. o.,Ostrava

2007 – Zájmový seminář Reflexní terapie. Lektor Petr Vlček, Ostrava

2007 – Zájmový kurz Čínská Masáž. Lektor Dr. Wang Ying Wu, Praha

2008 – Zájmový kurz SHIATSU II. Lektoři: Jan Pletánek, Mgr. Grigor Levi Minasjan, MINALT s.r.o , Ostrava

2008 – Zájmový kurz SHIATSU III. Lektor Mgr. Grigor Levi Minasjan, MINALT s.r.o.,Ostrava

2008 – Doposud. Vlastní profesionální masérská praxe. Zaměření na techniky Shiatsu a tradiční čínské medicíny jako: Anmo, Xiaoer Tuina, Guasha, Fonoforéza. Ostrava

2009 – Lektorování kurzů „Moxování“, „Guasha“ a „Masér pro sportovní a rekondiční masáže se specializací pro čínskou tlakovou masáž s působností mimo oblast zdravotnictví“ pro společnost MINALT s.r.o ,Ostrava

2009 – Základní kurz SHIATSU, Darja Shiatsu School. Lektoři: Stanislava Bartošová, MUDr. Alexandra Kovářová, Praha

2009–2010 Rekvalifikační kurz MŠMT ČR „Masér pro sportovní a rekondiční masáže se zaměřením na japonskou masáž SHIATSU“. Lektoři: Mgr. Helena Toušková, Mgr.          Grigor Levi Minasjan, Ladislav Lang, MINALT, s. r. o.,Ostrava

2013 –2014 Kvalifikační kurz MZ ČR „Masér ve zdravotnictví“. MINALT, s. r. o., Ostrava

2014 – Preventivní celotělová čínská Tuina masáž pro podporu zdraví – Baojian Anmo I. Lektor Ing. Mgr. Petr Mokrý, Škola tradiční čínské medicíny, Brno

2014 – Hubnutí pomocí Akupunktury, Lektor Ing. Mgr. Petr Mokrý, Škola tradiční čínské medicíny, Brno

2015 – Daoist Medicine Course, Moxa, Baňky, Tuina, Guasha, Qigong, Meditace.Lektor Shifu Li Feng. Five Immortals Temple, 五僊廟. Bai Ma Shan, China

2016 – Léčivý oheň, Tradiční metody baňkování a moxování v čínské medicíně. Lektor Ing. Mgr. Petr Mokrý. Institut TČM, Brno

2016 – 2018 Dvouleté studium Tradiční Čínské Medicíny. Lektor Ing. Mgr. Petr Mokrý, Masérská škola Mgr. Romana Šimáčka Brno

2017 – Studijní stáž na klinice Tradiční Čínské Medicíny, Theories and Clinical Practise of TCM and Acupuncture &Moxibustion &Tuina. Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, 天津中医药大学, Tianjin, China

2017 – Lokalizace akupunkturních bodů v Tradiční Čínské Medicíně. Lektor Ing. Mgr. Petr Mokrý, Panax Medical s.r.o., Brno.

2018 – Shonishin, Japonská akupunktura. Lektor MUDr. Boris Ivanič MSc. Balance Clinic, Slovensko

Historie cvičení vnitřních stylů čínských bojových umění a Qigong

1997 – Cvičení Qigong

1999 – 2003 Cvičení Taijiquan Yang a Tung, Qigong a Baguazhang v organizaci Wulong Jiao Zhu. Lektor Mgr. Vlastimil Dobečka, vedoucí organizace Mgr. Zdeněk Kurfürst, Brno.

2003 – 2012 Cvičení Taijiquan styl Yang a Sun. Wudang Taiyi, Baguazhang, Xingyiquan, Yiquan, Qigong a Daoyin Yangsheng Gong pod vedením lektora François Hainry (You Li Fa), ČR a Francie

2005 – Rekvalifikační kurz MŠMT ČR „Cvičitel Tai Chi“. Lektor Mgr. Vlastimil Dobečka, Vzdělávací zařízení Stanislav Hendrych, Opava

2007 – 2009 Semináře Yang Taijiquan. Tuishou, Dao, Gun. Lektor Vincent (Fong) Chu, Spytihněv

2008 – Doposud. Výuka ve vlastní škole Taijiquan a Qigong v Ostravě. Pořádání cvičení a seminářů Qigong, Taijiquan a vnitřních stylů čínských bojových umění v EU

2009 – Držitel třetího mistrovského stupně – Duan. Qigong, Taijiquan a Baguazhang, L´Association Bretonne de Tai Chi Chuan – ABTCC. Zkušební komisař François Hainry (You Li Fa), Rennes, Francie

2012 – Doposud. Cvičení Qigong, Taijiquan, Baguazhang, Baji, Xuanmenjian atd. v organizaci Plující Oblaka. Hlavní lektor Ing. arch. Otakar Chochola (Qiu Mao Zi Pei). Praha

2015 – Cvičební pobyt Taijiquan, Xingyiquan a Qigong ve Wudang Daoist Traditional Internal Kung Fu Academy武当山道家传统武术馆, Sifu Yuan Xiu Gang, Wudangshan, China

2019 – Cvičební pobyt Taijiquan a Qigong ve Wudang Daoist Traditional                              Internal Kung Fu Academy武当山道家传统武术馆, Sifu Yuan Xiu Gang, Wudangshan, China