MUDr. Petra Uríková

MUDr. Petra Uríková začala spolupracovat s naší školou ve školním roce 2017-18. Oslovili jsme ji, protože nás zaujala její schopnost a touha spojovat to nejlepší z moderní medicíny a to nejlepší z (nejen) tradiční čínské medicíny. Tato žena, vzděláním lékařka i praktička TCM (její CV vizte níže), do své péče o pacienty zahrnuje stimulaci akupunkturních bodů, výborně působící Bachovy esence (na jaře u nás na toto téma povede víkendovku), ale především aurikuloterapii a také například dietetiku. Níže si přečtěte, co o sobě říká ona sama:
“O tom, že existuje čínská medicína, jsem se dozvěděla v sedmnácti a měla jsem pocit, že to je přesně to, co bych chtěla dělat. Ale nenašla jsem školu, kde bych se ji mohla naučit, tak jsem si řekla, že budu muset nejdřív vystudovat naši západní medicínu a pak přinejhorším odjedu do Sydney, kde je škola tradiční čínské medicíny.
Nakonec jsem tak daleko nemusela. Ve druhém ročníku lékařské fakulty jsem na své cestě potkala MUDr. Doris Danielovou, která zrovna otevírala školu tradiční čínské medicíny v Brně, kterou jsem tedy hned začala navštěvovat. A co víc, paní doktorka byla tak laskavá, že jsem se mohla učit přímo u ní v ordinaci, a když se po nějaké době rozhodla jen přednášet, své pacienty mi předala. Já jsem mezitím dostudovala lékařskou fakultu a tak jak bylo původně mým cílem, začala jsem pracovat rovnou jako terapeut (a lektor) tradiční čínské medicíny. Tuto léčbu doplňuji, tam kde uznám za vhodné, metodou SIAB a Bachovými květy. Mým koníčkem je strava podle tradiční čínské medicíny.”

Vzdělání:

 • 2000-2006 Gymnázium Olomouc Hejčín – anglická sekce
 • 2003-2011 Filozofická škola Nová Akropolis
 • 2006-2013 Všeobecné lékařství, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
 • 2008-2010 Tradiční čínská medicína, MUDr. Doris Danielová, Masérská škola Mgr. Romana Šimáčka Brno
 • 2009 Akupunkturní kurz pro lékaře, NCONZO Brno
 • 2009 Bachovy květy, Mgr. Lenka Samková, Nová Akropolis Praha
 • 2009-2011 stáž v ordinaci MUDr. Doris Danielové
 • 2010 kurz Tuina, David Wei, Masérská škola Brno
 • 2015 Taiji pro začátečníky, Jana Šedivá, Brno
 • 2016 Pulzová diagnostika, Dušan Tomek, Brno
 • 2017 Čínská ušní akupunktura II, MUDr. Michal Strnad, Hradec Králové

Praxe:

 • 2009-2011 v rámci stáže v ordinaci MUDr. Doris Danielové
 • od 2010 samostatná praxe

Lektorská činnost:

pro tcm academy ostrava:
 • od školního roku 2017-18: Terapie Bachovými esencemi
 • od školního roku 2018-19: Aurikuloterapie (terapeutická disciplína)
vlastní online kurzy:
pro Masérskou školu Mgr. Romana Šimáčka:
 • 2011 Tradiční čínská medicína, některá témata z dvouletého kurzu
 • 2011-2017 Anatomie a fyziologie pro studenty Tradiční čínské medicíny Brněnského TCM Institutu
 • 2010, 2015-2017 Moxování
 • 2012-2017 Baňkování
 • 2012-2017 Strava dle tradiční čínské medicíny
 • 2014-2017 Aurikuloterapie
 • 2015 Meridiány – akupunkturní dráhy
 • 2015-2017 Dvouleté studium tradiční čínské medicíny, Brněnský TCM Institut
vlastní kurzy (v univerzitním kampusu v Brně-Bohunicích):
 • 2014-2015 Aurikuloterapie
 • 2014-2015 Vaření dle TCM
 • 2015-2017 Diagnostika podle pulzu a jazyka pro začátečníky
 • 2015 Praxe – léčebné metody tradiční čínské medicíny
další přednášky:
 • 2014 Akupunkturní kurz pro lékaře, NCONZO Brno, některá témata
 • 2015 Strava dle tradiční čínské medicíny – veřejná přednáška, Konfuciova akademie, Univerzita Palackého Olomouc
 • 2016 Tradiční čínská medicína – veřejná přednáška, Obecní knihovna Lukov
 • 2016-2017 výuka v předmětu Komplexní medicína a tradiční léčebné nauky – LF UP, Fakultní nemocnice Olomouc

Více se o mně dozvíte na mém webu.