Platba za studium

43-Chinese_coinPlatba za studium je příspěvek, ve kterém se dozvíte vše o platbě za studium tradiční čínské medicíny v TCM Academy. Pokud vám v systému uvedeném níže nebude něco jasné, neváhejte a obraťte se na nás!

Kontakty najdete zde.

 

Veškeré platby probíhají na účet u Airbank: 1292729016/3030.

Variabilní symbol je vždy vaše studijní číslo!


Platba dvouletého studia oboru Diagnostik TCM

Celkové školné

 • celková cena školného činí pro běh oboru Diagnostik TCM částku 37 000 Kč v letech 2019–2021

Záloha na studium ve výši 5 000 Kč

 • musí být uhrazena do 3 týdnů od odeslání přihlášky, není-li vzájemnou dohodou stanoveno jinak

Doplatek školného

Jednorázová úhrada školného po zaplacení zálohy:

 • doplatek školného po zaplacení zálohy (vizte výše) ve výši 32 000 Kč do října příslušného roku

Splátky studia:

Své studium máte možnost uhradit ve čtyřech samostatných splátkách (do nichž počítáme i první platbu – zálohu 5 000 Kč, pro niž platí výše uvedené pravidlo – platba do 3 týdnů po přihlášení ke studiu).

Postup plateb při placení studia na splátky:

 • 11 500 Kč do října roku, kdy začínáte studovat
 • 11 500 Kč do dubna prvního školního roku
 • 9 000 Kč do prvního října druhého školního roku
 • pokud potřebujete studium hradit jinak, napište na biodaniela@seznam.cz a domluvíme se

Další platby spojené se studiem oboru Diagnostik TCM

 • skripta (18 výukových víkendů = 18 skript): cena za skripta na celou dobu studia: 2 000 Kč. Pokud skripta nechcete a stačí Vám vlastní zápisky, nemusíte si je kupovat.
 • letní škola: cena se stanovuje každoročně, proto sledujte web.

Zájem o skripta či fakt, že o ně zájem nemáte, prosím hlaste v přihlášce.

Náležitosti plateb

Variabilní symbol

 • vás provází po celé vaše studium na TCM Academy – je jím vaše čtyřmístné studentské číslo, které dostanete e-mailem po zaslání přihlášky na studium a které je dobré si pamatovat, protože pod ním budete například i informováni o výsledcích testů. Pokud vám nepřišlo, prosím, kontaktujte Lenku Chlebounovou na e-mailu lenka.chlebounova@gmail.com.

Předmět platby

 • do předmětu platby napište své příjmení a jméno. Podle čtyřmístného VS, vašeho jména a příjmení a zaplacené částky si platbu už sami přiřadíme.

Vystavení faktury

 • fakturu na celkovou částku zaplacenou za studium dostáváte automaticky první den v naší škole. Pokud potřebujete fakturu předem (zálohovou) nebo za každou platbu zvlášť (záloha, školné/splátky školného), napište nám a my vám ji/je vystavíme. Pište Daniele Pilařové na biodaniela@seznam.cz.

Storno podmínky k platbám školného najdete zde.