Podmínky k získání certifikace oboru Fytoterapie (bylinoznalství)

Níže najdete podmínky k získání certifikace oboru Fytoterapie (bylinoznalství):

 • na webu oboru jsou uvedeny termíny a obsahy dílčích testů, jejichž úspěšnost musí být 80 % a více
 • Herbář:
  • buď klasický: rostlinu usušit mezi bílými papíry zatíženými knihami, rostlina musí obsahovat i kořeny a květy. Usušená se přilepí papírovými proužky na A3 výkres, do rohu se napíše datum a hodina sběru, naleziště, jméno a příjmení toho, kdo rostlinu sbíral a určil, celý název rostliny v češtině a v latině – např. Calendula officinalis, Měsíček lékařský. Ke každé rostlině má být připojen list papíru A4, kde bude popsáno to, co pokládáte za důležité –  její účinné látky, povaha, popis rostliny, vzhled, rozmnožování, na kterou chorobu se využívá, ke kterému orgánu se pojí, se kterými dalšími rostlinami  se hodí do směsí, může tam být nějaká směs i napsána atd.
  • nebo elektronický (a následně vytištěný a svázaný); podmínky stejné jako u klasického výše, jen namísto sušených rostlin budou fotografie (celek a podstatné detaily)
  • počet zpracovaných rostlin: 15
 • kazuistiky: 10 případů ze svého okolí: popis klienta, jeho potíže, vlastní diagnostický systém, návrh terapie včetně bylinné, případně návrh na odeslání k dalším specialistům. U každého klienta jedna kontrola s popisem vývoje zdravotního problému.
 • zkoušky:
  • analýza jedné ze zpracovaných kazuistik (vybere zkoušející)
  • analýza jedné ze zpracovaných bylin v herbáři (vybere zkoušející)
  • jedna otázka z probírané látky z doby studia (např. “které byliny se používají na podporu chuti k jídlu?”, nebo: “Které byliny lze použít k odkyselení?” apod.)