Podmínky k získání certifikátu Diagnostik TCM

Podmínky k získání certifikátu Diagnostik TCM jsou:

  • 80% docházka, nebylo-li stanoveno předem jinak (neplatí pro běh 2015-17)
  • úspěšné absolvování všech předepsaných zkoušek
  • účast na letní škole
  • odevzdání vlastního diagnostického dotazníkuvzoru
  • odevzdání vyplněných 25 diagnostických dotazníků jednotlivých pacientů
  • účast a absolvování závěrečného ústního kolokvia, jehož termín bude stanoven na konec prázdnin/začátek školního roku následujících po posledním výukovém víkendu