Podmínky pro získání certifikátu

Podmínky pro získání certifikátu Diagnostik TCM nebo z terapeutických nástavbových disciplín zahrnují:

  • 80% účast na výuce potvrzenou v indexu podpisem lektora (není-li dohodnuto jinak, například v případě mateřské dovolené atd.)
  • odevzdání indexu se zapsanými všemi zkouškami (ztráta indexu a vystavení nového = 200 Kč; škola nezajišťuje zapsání provedených zkoušek!)
  • splnění všech předepsaných zkoušek, podmínky zde
  • odevzdání předepsaných samostatných prací, a to nejpozději 14 dní před konáním závěrečných zkoušek (v kopii přímo lektorům); v případě oboru Diagnostik TCM je to 25 vyplněných zdravotních dotazníků; u 3 z nich uvést i pulzní diagnostiku; všechny musejí obsahovat barevné fotografie jazyků pacientů)
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail