Podmínky pro získání certifikátu

Podmínky pro získání certifikátu Diagnostik TCM :

 • 80% účast na výuce potvrzenou v indexu podpisem lektora (není-li dohodnuto jinak, například v případě mateřské dovolené, dlouhodobé nemocenské atd.)
 • účast na letní škole (s potvrzením v indexu)
 • odevzdání indexu se zapsanými všemi zkouškami (ztráta indexu a vystavení nového = 200 Kč; škola nezajišťuje zapsání provedených zkoušek!)
 • splnění všech předepsaných zkoušek, podmínky zde
 • v prvním ročníku (případně první části druhého ročníku) odevzdaný a odsouhlasený vzor vlastního diagnostického dotazníku (formální podoba dotazníku se dělá ve výuce s Petrem, konkrétní dotazníky: domluva s Wendy, odevzdávejte včas ve stanoveném termínu!), který pak budete používat pro vlastní praxi:
 • 15 ks vypracovaných diagnostických dotazníků, jejichž součástí budou 3 ks dotazníků, které budou sledovány v čase. A tedy nejenže u nich budete mít uvedenu pulzní diagnostiku, ale zároveň  s klienty absolvujete nejméně 3 (nejlépe 5) sezení, kdy z Vašich zápisků musí být jasné, zda (a k jaké) progresi ve zdravotním stavu došlo. Protože ale například wany (přestože se s nimi setkáváte už v rámci studia) probíráte až v červnu, upravili jsme odevzdání dotazníků takto:
  • do konce června odevzdáte Wendy 12 dotazníků, které nejsou sledovány v čase (bez pulzní diagnostiky)
  • do konce července odevzdáte Wendy 3 dotazníky, jež jsou sledovány v čase (3–5 kontrol, pulzní diagnostika a kontroly s jejím provedením)
  • dotazníky se nebudou odevzdávat elektronicky, ale fyzicky na papírech. Kdo si děláte dotazníky elektronicky, stačí, když je před odevzdáním vytisknete
  • dotazníky lze pro Wendy nechat po domluvě v TCMA, kde pro Vás bude vyhrazeno místo pro odevzdávání, případně se s ní dohodnout na odevzdání osobně/poštou
  • upozorňujeme, že včasné odevzdání správně vyplněných dotazníků je podmínka k tomu, abyste byli připuštěni k závěrečné zkoušce
 • přes e-Přihlášku na webu se do 15. 6. přihlašte k závěrečným zkouškám (uvádějte své studentské číslo)
 • takto nahlášení studenti musejí včas (vizte výše) odevzdat dotazníky plus mít splněny všechny další podmínky opravňující k účasti na závěrečných zkouškách uvedené výše

Podmínky pro získání certifikátu oboru Fytoterapie: