e-Přihláška

Jméno, příjmení

Váš email

Telefon

Bydliště

Ulice a číslo

Obec

PSČ

Rodné číslo, u studentů TCMA jejich studijní číslo

Hlásím se na:
Bylinoznalství – fytoterapie (1/2020-5/2021)Terapeut - Akupresura (1/2020-3/2021)Diagnostika (4/2020-6/2021)Zdravé stravování – dietetika (9/2020–6/2021)

Po dobu studia si objednávám skripta (přesná cena dle oboru e-mailem)

O studiu jsem se dozvěděl/a

captcha
Prosím opište kód z obrázku

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Storno podmínky:

Ke studiu jednotlivých oborů jste zaregistrováni po zaplacení zálohy 5 000 Kč, která je nevratná.
Uhrazený poplatek za studium se vrací v částce 70 % do prvního výukového víkendu, počínaje prvním výukovým dnem studia se poplatek za studium nevrací.

 

Rozpis plateb a částek za studium najdete na tomto odkazu: Platby za studium.
Číslo účtu najdete v odkazu Kontakt.
Variabilní symbol pro Vaše platby Vám bude přidělen po odeslání závazné přihlášky.
Specifický symbol je Vaše rodné číslo.

 

Souhlas a poučení subjektu údajů

 

Odesláním přihlášky na vybrané vzdělávání dáváte společnosti Shanti Academy, z. s., se sídlem Jabloňová 2001, 735 32 Rychvald, jehož je TCM Academy součástí, souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Pro uzavření smlouvy a zajištění průběhu vybrané akce s Vámi potřebujeme komunikovat, a proto Vás tímto žádáme (vyplněním přihlášky) o sdělení  identifikačních a kontaktních údajů (jméno, příjmení, titul, poštovní a emailová adresa, telefon), které využíváme rovněž k marketingovým účelům, například zasílání pozvánek na další akce pořádané spolkem Shanti Academy. Zároveň tím dáváte souhlas se zpracováním a publikací fotodokumentace pořizované v rámci studia a aktivit školy.