Storno podmínky

  1. Záloha 5 000 Kč je nevratná.
  2. Podpisem přihlášky ke studiu na prvním výukovém víkendu souhlasíte s platbou za příslušný vzdělávací program dle platebních podmínek uvedených u příslušného studijního oboru.
  3. Od ukončení druhého výukového víkendu se podílná část školného nevrací. Za první absolvovaný víkend se snižuje vratná částka z celé částky školného (= školného bez nevratné zálohy 5 000 Kč) o 20 %, za druhý absolvovaný víkend se snižuje vratná částka z celé částky školného (= školného bez nevratné zálohy 5 000 Kč) o 50 %. Při platbě za skripta se odečítá cena podle počtu odebraných skript v částkách 100-200 Kč dle celkových skutečných nákladů za příslušná skripta.
  4. Výjimky tvoří závažné zdravotní důvody (požadujeme lékařské vyjádření a vyhrazujeme si právo o revizi stavu naším lékařem) a události vis major. V tom případě je nutné se domluvit na výši vrácené částky individuálně.