Studijní obory

AKUPRESURA 2 078Na TCM Academy můžete studovat tyto obory alternativních tradičních léčebných systémů:

1. Diagnostika podle čínské medicíny

 • základní dvouleté studium nutné pro pokračování studia terapeutických disciplín

2. Terapeutické disciplíny podle TCM

HARMONOGRAM NAVAZUJÍCÍCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ:
FYTOTERAPIE:
 • studium je 14měsíční (plus pro zájemce o certifikaci zkouškový víkend)
 • pro úspěšné absolventy dílčích zkoušek a závěrečné zkoušky certifikát Terapeut: Fytoterapie
 • více info zde
AKUPRESURA:
 • 13měsíční studium
 • zevrubné studium akupresurních bodů a meridiánů
 • shiatsu
 • meridiánová masáž
 • akupresurní sestavy pro pět orgánových soustav
 • baňka, moxa, kvaša atd.
 • kazuistiky
 • více informací zde
DIETETIKA:
 • chinese-medicine-1000x576studium je roční (podmínkou ke studiu je ukončený 2letý obor Diagnostik TCM nebo jiný příbuzný obor škol TCM v ČR či zahraničí)
 • 9 studijních víkendů + jeden den zkouška
 • povinná letní škola zaměřená na praxi dietetiky dle TCM
 • výuka bude nejen teoretická, ale i praktická (vaření)
 • kapitoly z moderní medicíny v návaznosti na obrazy nemocí
 • pro úspěšné absolventy dílčích zkoušek a závěrečné zkoušky certifikát Terapeutická disciplína podle TCM – Dietetika
 • garant studia: Romana Farna

Aurikuloterapie aneb ovlivňování akupresurních drah na uchu:

 • studium bude 4měsíční
 • termín zahájení studia: říjen 2021
 • pro úspěšné absolventy závěrečné zkoušky certifikát Terapeutická disciplína podle TCM: Aurikuloterapie
 • garant studia: MUDr. Petra Uríková