Tuina – umění čínské masáže

Tuina je umění čínských masáží a my vám nyní nabízíme důkladné studium této terapeutické metody tradiční čínské medicíny. Čeká vás celkem třináct víkendů (včetně zkoušek), během nichž se naučíte úvod do tuiny, základní techniky, Qi Gong tuinu zaměřenou na různé oblasti zdraví, dětskou tuinu i pomocné techniky, jako je baňkování, kvašování, moxování a další. Projdete rovněž speciální víkendovkou s kazuistikami, příklady z praxe a samostatnou prací nad kazuistikami vlastních klientů. Z moderní medicíny vás čeká fyzioterapie a víkendovka věnovaná vztahu terapeut-pacient.

Časová dotace:

 • celkem 13 víkendů (včetně zkoušek)

Lektoři:

Termíny výuky pro běh 2018-19:

 • 6.–7. 10. 2018: Úvod do tuiny a základní techniky I
 • 3.-4. 11. 2018: Základní techniky II (+ opakování Zang-Fu)
 • 1.-2. 12. 2018: Základní techniky III
 • 12.-13. 1. 2019: Anatomie a fyziologie
 • 2.-3. 2. 2019: Qigong tuina – příčiny a mechanismus vzniku nemocí (+ diagnostika podle QGT)
 • 16.-17. 3. 2019: Qigong tuina – poranění krční páteře, ramene, kolena, bederní oblasti
 • 27.-28. 4. 2019: Qigong tuina – ženská onemocnění
 • 4.-5. 5. 2019: Psychologie masérství, vztah masér–klient, práce maséra na sobě
 • 8.-9. 6. 2019: Qigong tuina – mužská onemocnění
 • 14.-15. 9. 2019: Dětská tuina
 • 12.-13. 10. 2019: Pomocné techniky – baňkování, moxování, guasha, tygrování
 • 9.-10. 11. 2019: Kazuistiky, pacienti s ošetřením
 • 7.-8. 12. 2019: Zkoušky, slavnostní zakončení

Cena za studium:

 • 23 000 Kč/13 víkendů (1 770 Kč/víkend – studenti TCM Academy)
 • 24 500 Kč (pro absolventy jiných českých škol TCM)
 • 26 000 Kč (pro ostatní)
 • zahrnuje spotřební materiál
 • 1 000 Kč: skripta
 • studium je možné platit na splátky bez navýšení, které individuálně přizpůsobíme Vašim potřebám a možnostem

Přihlášky:

 • přes přihláškový formulář na této stránce (nezapomeňte zaškrtnout správnou „kuličku“ u oborů)
 • do 14 dnů od přihlášení je nutné zaplatit zálohu na studium ve výši 5 000 Kč (na účet číslo 1292729016/3030; předmět platby: Vaše příjmení a jméno; variabilní symbol: vaše stávající studentské číslo /pro studenty TCM Academy/, případně přidělené studentské číslo – obdržíte po odeslání přihlášky)

Informace k oboru:

 • studium bude otevřeno při minimálním počtu osmi studentů. Maximální počet studentů je patnáct.

Podrobnosti k tomu, co je tuina a Qigong tuina, najdete zde.

Poznámka:

Studium je zájmové a pro domácí použití: ve smyslu nařízení zákona ČR neopravňuje k vykonávání činnosti TCM terapeuta/specialisty. Úspěšní absolventi dostanou certifikaci TCM Academy o absolvování nástavbového kurzu a znalosti mohou používat v rámci živnosti Masér, případně Poradce v oblasti zdravého životního stylu.